Lista specialităților științifice la care se realizează studiile superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universității de Stat din Moldova

Nr. crt. Cifrul specialităţii Denumirea specialităţii
1. 111.01 Analiză matematică
2. 111.02 Ecuaţii diferenţiale
3. 111.03 Logică matematică, algebră şi teoria numerelor
4. 111.04 Geometrie şi topologie
5. 112.01 Matematica de calcul
6. 112.03 Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
7. 121.01 Bazele teoretice ale informaticii
8. 121.03 Programarea calculatoarelor
9. 122.02 Sisteme informatice
10. 131.01 Fizică matematică
11. 131.02 Fizică cuantică şi teoria câmpurilor
12. 131.03 Fizică statistică şi cinetică
13. 131.04 Fizică computaţională şi modelarea proceselor
14. 133.02 Fizica lichidelor şi materialelor moi
15. 133.04 Fizica stării solide
16. 134.01 Fizica şi tehnologia materialelor
17. 134.03 Fizica nanosistemelor şi nanotehnologii
18. 134.07 Fizica mediului ambiant
19. 134.11 Radiofizică
20. 141.01 Chimie anorganică
21. 141.02 Chimie coordinativă
22. 141.04 Chimie bioanorganică
23. 141.05 Chimia oxizilor şi a silicaţilor
24. 142.01 Chimie analitică
25. 142.03 Metode chimice şi electrochimice de analiză a substanţelor
26. 143.01 Chimie organică
27. 144.01 Chimie fizică
28. 145.01 Chimie ecologică
29. 145.02 Chimie ecologică a apei
30. 145.03 Chimie ecologică a solului
31. 145.04 Chimie ecologică a aerului
32. 155.01 Pedologie
33. 162.01 Genetică vegetală
34. 162.02 Genetica omului şi animalelor
35. 163.02 Biochimie
36. 163.04 Microbiologie
37. 164.01 Botanică
38. 164.02 Fiziologie vegetală
39. 165.01 Fiziologia omului şi animalelor
40. 165.02 Zoologie
41. 165.03 Ihtiologie
42. 166.01 Ecologie
43. 166.02 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
44. 167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie
45. 232.02 Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale
46. 254.04 Tehnologii chimice ale produselor specifice
47. 254.06 Tehnologia produselor cosmetice
48. 254.07 Tehnologia produselor farmaceutice
49. 511.01 Psihologie generală
50. 521.01 Teorie economică şi politici economice
51. 521.02 Economie mondială; relaţii economice internaţionale
52. 521.03 Economie şi management în domeniul de activitate
53. 522.01 Finanţe
54. 522.02 Contabilitate; audit; analiză economică
55. 531.01 Teoria generală a educaţiei
56. 531.03 Pedagogie istorică
57. 532.02 Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţământ
58. 533.01 Pedagogie universitară
59. 533.03 Pedagogia adulţilor
60. 541.01 Teoria şi metodologia sociologiei
61. 541.02 Structură socială, instituţii şi procese sociale
62. 542.01 Teoria şi practica asistenţei sociale
63. 551.01 Teoria generală a dreptului
64. 552.01 Drept constituţional
65. 552.02 Drept administrativ
66. 552.03 Drept financiar (bancar, fiscal, vamal)
67. 552.04 Drept funciar şi al mediului
68. 552.05 Drept informaţional
69.           5 552.06 Dreptul ştiinţei, educaţiei şi culturii
70. 552.07 Drept contravenţional
71. 552.08 Drept internaţional şi european public
72. 553.01 Drept civil
73. 553.02 Dreptul afacerilor
74. 553.03 Drept procesual civil
75. 553.04 Dreptul familiei
76. 553.05 Dreptul muncii şi protecţiei sociale
77. 553.06 Drept internaţional şi european privat
78. 554.01 Drept penal şi execuţional penal
79. 554.02 Criminologie
80. 554.03 Drept procesual penal
81. 554.04 Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative
82. 561.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
83. 562.01 Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei
84. 562.02 Istoria relaţiilor internaţionale şi politicii externe
85. 562.03 Probleme şi strategii ale dezvoltării globale şi regionale
86. 562.04 Teoria integrării europene, instituţii, procese şi politici europene
87. 571.01 Jurnalism şi procese mediatice
88. 571.02 Comunicare și relații publice
89. 572.02 Infodocumentare; biblioteconomie şi ştiinţa informării
90. 611.02 Istoria românilor (pe perioade)
91. 611.03 Istoria universală (pe perioade)
92. 613.01 Arheologie
93. 621.01 Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (cu specificarea limbii după caz)
94. 621.02 Gramatică (cu specificarea limbii după caz)
95. 621.03 Fonetică şi fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică (cu specificarea limbii după caz)
96. 621.04 Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate; traductologie (cu specificarea limbii după caz)
97. 621.05 Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii după caz)
98. 621.06 Teoria textului; analiza discursului; stilistică (cu specificarea limbii după caz)
99. 621.07 Glotodidactică (cu specificarea limbii după caz)
100. 622.01 Literatura română
101. 622.02 Literatura universală şi comparată
102. 631.01 Ontologie şi gnoseologie
103. 631.02 Filozofie istorică
104. 631.04 Filozofia ştiinţei şi tehnicii (pe domenii)