• ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE FIZICE, MATEMATICE, ALE INFORMAȚIEI ȘI INGINEREȘTI (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „Dumitru Ghițu”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul)
  • ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE BIOLOGICE, GEONOMICE, CHIMICE ȘI TEHNOLOGICE (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul de Ecologie și Geografie, Grădina Botanică (Institut),  Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol)
  • ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTICE (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Biblioteca Științifică „Andrei Lupan” (Institut), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul)
  • ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan Întemeietorul Moldovei” Serviciul Informații și Securitate)
  • ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE JURIDICE (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul)
  • ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE ECONOMICE (Consorțiu: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul)