Biroul Studii Doctorale asigură aplicarea şi respectarea Regulamentului la nivelul USM şi al

scolii doctorale, privind aspectele administrative:

  • înmatricularile din anul I şi înscrieri în anii următori;
  • gestiunea şi evidenţa documentelor personale ale studenţilor-doctoranzi şi a rezultatelor obţinute de aceştia (prin credite);
  • întocmirea și prezentarea dosarelor înaintate la organul abilitat în vederea confirmării titlului de doctor, etc.

Țurcanu Cristina, metodist

CONTACTE

Str. A. Mateevich, 60, MD-2009, Chisinau, Republic of Moldova

Тel+373 67 560 416

E-mail: doctorat.usm.2020@gmail.com