Membrii Comisiei

  • Tomuleţ Valentin, decan, Arte Frumoase, preşedinte,
  • Dumbrăveanu Andrei, Departamentul Radio şi TV,
  • Moleaviorica, seful Departamentul Lingvistică Română şi Ştiinţă Literară,
  • Zasmenco Ecaterina, şeful Bibliotecii Centrale Universitare,
  • Arnăut Vsevolod, Departamentul Informatică,
  • Leşanu Mihail, decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie,
  • Matveev Sergiu, decanul Facultăţii Istorie şi Filozofie,
  • Moşneaga Alisa, doctorandă,
  • Vovcenco Victoria, studentă.