Comisia pentru probleme studenţeşti, activităţi culturale şi sportive

 1. Cojocaru violeta, dr.hab., prof.univ., prorector pentru activitatea studenţească
 2. Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., decan FPŞESAS
 3. Negru Andrei, dr., conf. univ., FD
 4. Gârlea Victor, şef Departamentul Social, preş. Com. Sind. Stud.
 5. Bradu Margareata, Sind. Colab., lector univ.
 6. Slobodaniuc Eduard, director, Palatul Sporturilor
 7. Tomuleţ Valentin, dr.hab., prof.univ., decan FAF
 8. Vîrlan Petru, drd., FD
 9. Buzilă Liliana, drd., Şcoala Ştiinţe Economice
 10. Butmalai Ecaterina, studentă, FBP
 11. Lazăr Gabriel, student, FCTC, preşedinte ASUSM