COMISIA PENTRU CERCETARE

 1. Paladi Florentin, dr.hab., prof.univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică
 2. Hanganu Aurelia, dr. hab., conf. , prorector pentru învăţământ cu frecvenţă redusă
 3. Chetruş Petru, dr., prof. univ., ICI
 4. Cocemasov Alexandr, dr., conf. cercet., ICI
 5. Crivoi Aurelia, dr.hab., prof.univ., ICI
 6. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., ICI
 7. Grădinaru Angela, dr., conf.univ., FL
 8. Eremia Ion, dr. hab., prof univ. FIF
 9. Şalaru Victor, dr.hab., prof.univ. FBP
 10. Jalencu Marian, dr. hab., conf. univ., FŞE
 11. Gutium Mircea, drd., Şcoala Știinţe Economice şi Demografice
 12. Vatavu Sergiu, dr., conf. cercet., FFI
 13. Palamarciuc Oleg, conf., cercetător științific coordonator
 14. Valachi Romica, drd., Şcoala Doctorală Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei