Comisia management universitar şi dezvoltare instituţională

 1. Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., prorector pentru activitatea didactică
 2. Bajurea Svetlana, şeful Secţiei Planificare şi Finanţe
 3. Botnaru Stela, dr., conf. univ., prodecan Facultatea de Drept
 4. Cazacu-Ţigaie Adriana, dr., conf. univ., decan, FL
 5. Leşanu Mihail, dr., conf. univ., decan, FBP
 6. Potâng Angela, dr., conf. univ., FPŞESAS
 7. Ştefaniuc Olga, dr., conf. univ., FŞE
 8. Ţurcan Vasile, şef Dep. Dezv.
 9. Stepanov Georgeta, dr.hab., prof.univ., decan, FJŞC
 10. Gârlea Victor, şef Departamentul Social, preş. Com. Sind. Stud.
 11. Zmeu Olimpiada, studentă, FMI
 12. Bucşan Ştefan, student, FPSESAS