Comisia Activitate didactică şi evaluare academică

 1. Dandara Otilia, dr.hab., prof.univ., prorector pentru activitatea didactică
 2. Brînză Sergiu, dr. hab., prof. univ. decan, FD
 3. Bunduchi Elena, dr., conf. univ., FCTC
 4. Ejova Cristina, dr., conf. univ.
 5. Gîncu Irina, , conf. univ., şef Secţia Organizare şi Evidenţă
 6. Hamuraru Maria, dr., conf. univ., FŞE
 7. Şevciuc Maia, dr., conf. univ., FPŞESAS
 8. Ulian Galina, dr. hab., prof. univ., decan FŞE
 9. Guţu Vladimir, dr.hab., prof.univ., decan FPŞESAS
 10. Ungureanu Valeriu, dr., conf.univ., FMI
 11. Bîrsan Ana, dr., conf.univ., FBP
 12. Usatîi Nadejda, drd., Şcoala Doctorală Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei