CONTACTE

Str. Alexe Mateevici, 60, blocul central USM, MD-2009, Chișinău

Tel: +373 22 242 901

E-mail: frişpausm@gmail.com

Web: frispa.usm.md

PREZENTARE

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative ocupa un loc deosebit în cadrul Universitatii de Stat din Moldova. Formarea profesională la facultăţii vizează pregătirea unor elite în sfera guvernării, în politică şi administraţie, în domeniul managementului public, precum şi în cel privat.  Oferta educaţională a facultăţii este întregită de asemenea cu programe de studii aprofundate în limbi străine. În cadrul facultăţii activează peste 100 cadre didactice şi ştiinţifice, dintre care 1 academician, 1 membru corespondent al AŞM, 7 doctori habilitaţi şi profesori universitari şi 35 doctori în ştiinţă. Arhitectura studiilor la facultate este axată pe două cicluri, expresie a promovării dimensiunii europene în învăţămîntul superior. În prezent la facultate îşi fac studiile circa 1300 de studenţi. Astăzi mulţi dintre absolvenţii facultăţii sunt voci distincte în structurile statului şi societăţii civile. În această privinţă pot fi reţinute evoluţii proofesionale şi cariere publice extrem de interesante: diplomaţi, deputaţi, lideri de partide, consilieri parlamentari şi guvernamentali, oameni de afaceri, analişti politici, etc.

Misiunea Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative este să realizeze procesul educaţional şi de cercetare conform exigenţelor de calitate în vederea formării specialiştilor capabili să răspundă cât mai adecvat tendinţelor dezvoltării contemporane a societăţii noastre.

DECAN: Dr., conf.univ.  Alexandru SOLCAN

PRODECANI:  Dr., Lector. univ. Natalia Putina , Lector. univ. Cristina Morari

DEPARTAMENTE: 

  • Departament Relaţii Internaţionale
  • Departament Ştiinţe Politice și Administrative

Studii de licenţă180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani; 90   credite de studii – 1,5 ani
  • Studii diplomatice(120)  2019  2020   2022
  • Studii europene(120)  2019  2020      2022
  • Politici și servicii publice(120)  2019  2020    2022
  • Analiză și consiliere politică(120)  2019  2020    2022
  • Management politic si electoral  2020    2022
  • Studii de Securitate Nationala 2022

MS – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii de doctorat (6 semestre)