CONTACTE

Str. M. Kogălniceanu 65, blocul 3, et.5

Tel: +373 22 242 722

E-mail: fpsesas@gmail.com

PREZENTARE

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială se încadrează în conceptul unui învăţământ european bazat pe valori democratice, pe tradiţie şi inovaţie. Facultatea îşi certifică existenţa prin orientările sale formative, având drept finalitate lansarea pe piaţa muncii a unor promoţii bine pregătite, capabile să răspundă mereu la exigenţele timpului şi să asigure dezvoltarea societăţii noastre. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială se axează pe următoarele principii:

 • Studenţii şi profesorii sunt actori principali ai procesului educaţional.
 • Interconexiunea ştiinţei, învăţământului superior și a pieții muncii.
 • Orientarea spre un învățământ modern, formativ.
 • Deschiderea spre colaborare şi cooperare.

Misiunea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială constă în realizarea unui proces de formare iniţială a viitorilor specialişti în domeniul psihologiei şi ştiinţelor educaţiei, sociologie și asistență socială prin valorificarea cercetărilor științifice în domeniu, bunelor practici naționale și internaționale; politicilor internaționale, regionale și naționale în domeniul educației. DecanGuţu Vladimir, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar. ProdecaniTarnovschi Ana, doctor în psihologie, lector universitar; Chira Aliona, lector universitar. SecretariatCiobanu Valeria, metodist învăţământ cu frecvenţă la zi; Mîndru Larisa, metodist învăţământ cu frecvenţă redusă.   DEPARTAMENTE: 

 • Departamentul Psihologie
 • Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei
 • Departamentul Sociologie și Asistență Socială

Laboratorul de Cercetări Științifice ,,Dezvoltarea politicilor educaționale

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani
 • Psihologie clinică(120)  2019  2020   2022
 • Psihologia muncii și organizațională(120), MP  2019  2020   2022
 • Psihologie judiciară(120)  2019  2020   2022
 • Management educațional(120)  2019  2020   2022
 • Formarea formatorilor(120)   2019  2020   2022
 • Consilierea pentru probleme de familie(120)  2019 2020   2022
 • Managementul serviciilor sociale(120)   2019  2020   2022
 • Sondaje de opinie, marketing sipublicitate(120)  2019 2020   2022

MS – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare

Studii doctorale (6 semestre)

 • Școala Doctorală ,,Psihologie și Științe ale Educației”

511.01 – Psihologie generală 531.01 – Teoria generală a educației 532.02 – Didactică şcolară pe trepte şi discipline de învăţământ 533.01 – Pedagogie universitară

 • Școala Doctorală ,,Științe sociale”

541.01 – Teoria și metodologia sociologiei 541.02 – Structură socială, instituţii şi procese sociale 542.01 – Teoria și practica asistenței sociale