CONTACTE

str. M. Kogălniceanu, 65a

MD-2009, Chișinău, Republica Moldova

E-mail: litere@usm.md

Tel: +373 22 24 40 71

Web: litere.usm.md

PREZENTARE

Facultatea de Litere, aflându-se printre structurile fondatoare ale Universității de Stat din Moldova, a devenit o prezență activă și de prestigiu în învățământul superior din domeniul științelor filologice. Prin misiunea sa de a pregăti specialiști de performanță în filologie, Facultatea de Litere asigură continuitatea și dezvoltarea tradițiilor culturale naționale, înscrierea lor în circuitul valorilor europene, precum și cunoașterea și propagarea acestora în spațiul cultural din țara noastră. Îmbinând armonios respectarea tradițiilor cu implementarea inovațiilor, aspirând permanent spre atingerea excelenței în cercetare, dar și spre crearea unui climat favorabil predării-învățării de calitate, Facultatea de Litere oferă studenților săi cunoștințele și competențele necesare pentru o realizare profesională reușită atât în învățământ, cât și în alte domenii adiacente: traducere, redactare, mass-media, relații cu publicul, absolvenții noștri găsindu-și cu ușurință un loc de muncă. 

Misiunea Facultății de Litere este pregătirea specialiștilor în domeniul filologiei, traductologiei și pedagogiei de înaltă calificare, atât în limbile materne (română și rusă), cât și în limbile străine moderne precum engleza, franceza, germana, spaniola și italiana. Pregătirea specialiștilor are loc la cele trei cicluri universitare: licență, master și doctorat. Studenții Facultății de Litere au posibilitate să realizeze stagiile de practică pedagogică sau de specialitate în diverse licee, instituții publice și private, cu care facultatea a încheiat acorduri de colaborare. De asemenea, studenții facultății au posibilitatea să consulte literatura de specialitate din Biblioteca Austriacă, Centrul de Cultură Britanică, Centrul de Studii Americane, Centrul de Reușită Universitară și Centrul „Russkii mir”. 

În Centrele de Limbă Poloneză și Turcă se țin cursuri pentru doritorii de a însuși o nouă limbă. Prin diversitatea programelor academice propuse, atât la licență, cât și la master, Facultatea de Litere oferă studenților un traseu educațional care reprezintă nu doar o rampă de lansare într-o carieră de succes, dar și o cale de modelare a personalității lor, ca viitori specialiști filologi, prin experiențe de neuitat, relații interumane bazate pe respect și apreciere, colaborări cu semeni de peste hotare și mobilități academice, o atmosferă de învățare stimulativă și benefică spiritelor creative.

DECAN: dr., conf. univ. Ludmila Usatîi

PRODECAN: dr., conf. univ. Viorica Moloșniuc

DEPARTAMENTE

 • Lingvistică Română și Știință Literară
 • Lingvistică Germanică și Comunicare Interculturală
 • Lingvistică Romanică și Comunicare Interculturală
 • Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată
 • Literatură Universală și Comparată
 • Limba Engleză și Limba Franceză de Specialitate

STUDII UNIVERSITARE

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani 240 credite de studii – 4 ani

Studii de master (4 semestre): 120 credite de studii – 2 ani.

 • Limbă, lit. și civilizație românească(120)  2019  2020   2022
 • Limba și literatura rusă: comunicare interculturală și organizațională (120)  2019  2020    2022
 • Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri(90)  2019  2020   2022
 • Comunicare multilingvă, management intercultural şi limbaje de afaceri(120)  2020  2021  2022
 • Traducere şi interpretare de conferinţe (franc./engl.)(120)  2019  2020  2022

Studii de doctorat 

 • la zi (3 ani): 180 credite de studii
 • cu frecvență redusă (4 ani): 180 credite de studii

Studiile se realizează în cadrlul a două școli doctorale:

Școala Doctorală Studii Lingvistice și literare

Școala Doctorală Studii de Lingvistică Romano-Germanică și Literatură Universală și Comparată