CONTACTE

Str. Alexei Mateevici, Nr. 60, bloc 4, MD-2009,Chişinău

Tel: +373 22 244 355

Fax: +373 22 244 355

E-mail: fctc@usm.md

Web: chimie.usm.md

PREZENTARE

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a fost inaugurată în 1946 cu denumirea Facultatea de Chimie, menţinându-se de-a lungul a şase decenii ca o forjerie de specialişti de înaltă calificare în domeniul pedagogic şi tehnologic.

Prin activităţile sale facultatea asigură o continuitate eficientă a învăţământului liceal, universitar şi postuniversitar pentru domeniile de formare profesională: Chimie, Tehnologie Chimică, Protecţia Mediului. Până în prezent la facultate au fost pregătiţi peste 3000 de specialişti care activează cu succes în republică şi peste hotarele ei.

Misiunea Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul chimiei, tehnologiilor chimice şi protecţiei mediului ambiant. Acest proces prevede studiul compoziţiei, structurii şi proprietăţilor compuşilor, elaborarea metodelor de obţinere a unor substanţe noi cu proprietăţi dirijate, a tehnologiilor performante de producere a materialelor finale cu competitivităţi avansate şi impact negativ redus asupra mediului ambiant.

DECAN: Dr. conf.univ. Viorica GLADCHI

PRODECANI: Dr., conf. univ. Aliona COTOVAIA

SECRETARIAT: dispecer Cristina GHERASIM

DEPARTAMENTE:

 • Departament Chimie
 • Departament Chimie Industrială şi Ecologică

PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenţă 180 credite de studii – 3 ani; 240 credite de studii – 4 ani

 • Chimie  2019  2020   2022
 • Chimie ZI 2022
 • Chimie frecventa redusă 2022
 • Chimie biofarmaceutică  2019  2020   2022
 • Tehnologia chimică industrială  2019  2020   2022
 • Tehnologia produselor cosmetice și medicinale  2019  2020   2022
 • Chimie și Biologie  2019   2022
 • Chimie și Informatică  2019   2022
Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani; 90   credite de studii – 1,5 ani
 • Chimie coordinativă(120)  2019  2020    2022
 • Chimie ecologică și protecția mediului(120)  2019    2022
 • Tehnologia produselor cosmetice si medicinale(120)  2019  2020   2022
MS – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare
Studii doctorale (6 semestre)