CONTACTE 

Str. M. Kogălniceanu, Nr. 65A, bloc 3, MD-2009, Chişinău

Tel: +373 22 244 324

E-mail: fbp@usm.md

Web: biologie.usm.md

PREZENTARE

Facultatea a fost fondată în anul 1946, concomitent cu Universitatea de Stat din Moldova. Formarea ei este legată de numele vestiţilor savanţi – academicianul N. Dimo şi profesorii V. Andreev, I. Vul. Pe parcursul anilor, facultatea a pregătit peste 6 000 de tineri specialişti, inclusiv din multe ţări de peste hotare. Una din priorităţile facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în implicarea studenţilor în activitatea de cercetare. În cadrul programelor de studii sunt oferite cursuri teoretice obligatorii şi opţionale care permit studenţilor să fie antrenaţi în cercetările ştiinţifice realizate în Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale Vieţii”.

O adevărată comoară a facultății este Muzeul de Științe Naturale, care cuprinde secţiile de Geologie, Științe ale Soiului, Botanică și Zoologie, cu un număr impresionant de exponate din întreaga lume. Absolvenţii au posibilitatea să se încadreze în diferite domenii ale economiei naţionale, în subdiviziunile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, în instituţiile de cercetare ale AŞM, în unităţile de producţie din domeniul ştiinţelor naturii etc., dar şi în calitate de profesori de biologie sau geografie în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar.

Misiunea Facultăţii de Biologie şi Pedologie constă în formarea specialiştilor de înaltă calificare pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetare, ştiinţă, cultură, activităţi social-economice, precum şi în perfecţionarea continuă a absolvenţilor şi specialiştilor în domeniu, dezvoltarea unei şcoli ştiinţifice şi didactice de prestigiu.

DECAN: Dr., conf. univ.Vitalie SOCHIRCĂ

PRODECAN: Dr., conf. univ.Daniela ELENCIUC

DEPARTAMENTE:

 • Biologie şi Ecologie
 • Ştiinţele Solului, Geografie , Geologie, Silvicultură şi Design

PROGRAME ACADEMICE

Studii universitare

de licenţă(6 semestre):

STUDII CU FRECVENȚĂ

 • Biologie (Program comun cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România – două diplome) 2021 2022
 • Biologie moleculara    2021 2022
 • Ecologie  2021  2022
 • Geografie (Program comun cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România – două diplome)  2021  2022
 • Arhitectura peisajeră și amenajarea spațiilor verzi       2021  2022
 • Silvicultură și grădini publice   2021  2022
 • Biologie și Geografie (Științe ale educației)        2021  2022
 • Biologie (Științe ale educației)         2021  2022
 • Științele solului        2021  2022
 • Geologie        2021  2022

STUDII CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

de master (4 semestre):

 • Ştiinţe biologice aplicate(120)  2019   2020  2022
 • Managementul mediului(120)  2019   2020  2022
 • Design de landşaft şi spaţii verzi(120)   2019   2020  2022
 • Biologie moleculara(120) 2022

Calendar  academic învăţămînt cu frecvenţă redusă

Studii de doctorat (6 semestre)