Înscrierea la programele oferite poate fi realizată:

 • prin contact direct la numerele de telefon afișate în rubrica ECHIPA;
 • on-line prin completarea formularului de înscriere.

Actele necesare pentru admitere:

 1. Buletinul de identitate (original şi copia simplă)
 2. Actul despre studii (original şi copia simplă)
 3. Confirmare de la locul de muncă (pentru cei ce se înscriu la cursuri de recalificare a cadrelor didactice)
 4. Actul şi copia simplă care confirmă schimbarea numelui (în caz de necesitate)
 5. Chitanţa care confirmă achitarea taxei de studii conform prevederilor contractului (se eliberează la încheierea contractului).
 6. Fişa de înscriere (se completează la depunerea actelor)

Formulare de înscriere:

 • Cursuri de formare continuă pentru cadrele didacticedin învățământul general și profesional tehnic. Sesiunea Iarnă-Primăvară 2022. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Curs de formare profesională continuă pentru cadrele de conducere „Managementul Educațional”. Sesiunea Iarnă-Primăvară 2022. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Cursuri de formare continuă pentru personalul din biblioteci „Bazele Biblioteconomiei și Științelor Informării”. Sesiunea Iarnă-Primăvară 2022. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Curs de formare profesională continuă pentru personalul din biblioteci „Tendințe moderne în activitatea infodocumentară”(10 credite) Sesiunea Iarnă-Primăvară 2022. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Cursuri de formare continuă în domeniul Servicii hoteliere, Turism și Agrement Sesiunea Iarnă-Primăvară 2022. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Curs de formare profesională continuă  „Tendințe moderne în activitatea infodocumentară” (10 credite)  (sesiunea toamnă 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă pentru cadrele manageriale  Managementul Educațional  (sesiunea toamnă 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă  „Bazele Biblioteconomiei și Științelor Informării”  (sesiunea toamnă 2021 – formularul de înscriere vezi AICI)
 • Admitere program de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, Asistență informațională și Arhivistică, pentru anul de studii 2021-2022 (formularul de înscriere vezi AICI)
 • Curs de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic. Sesiunea Toamnă 2021. Formularul de înscriere vezi AICI
 • Studii de calificare suplimentară pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic anul de studii 2021-2022.  Formular de înscriere vezi AICI)  
 • Înscriere program de formare continuă Modulul Psihopedagogic, anul de studii 2021-2022.  Formular de înscriere vezi AICI)