Departamentul Formare Continuă din cadrul Universității de Stat din Moldova oferă un set de programe care răspund necesităților de formare profesională ale beneficiarilor, în vederea dezvoltării competențelor și încadrării pe piața muncii.

Formarea profesională continuă a adulților se realizează prin programe de:

  • perfecționare/ specializare – până la 90 de ore (până la 3 credite);
  • perfecționare/ specializare de scurtă durată – de la 90 ore pînă la 300 de ore (3-10 credite);
  • perfecționare/ specializare multidisciplinare – de la 300 ore până la 600 de ore (10-20 credite);
  • calificare suplimentară pentru nivelul 6 ISCED/ 4 CNCROM – corespunzătoare aceluiași domeniu general de studii sau formare profesională – de la 900 ore pânăla 1800 de ore (30-60 credite);
  • recalificare profesională pentru nivelul 6 ISCED/ 4 CNCROM – corespunzătoare unui alt domeniu general de studii sau formare profesională – de la 1800 ore pânăla 2700 de ore (60-90 credite);

Oferta programelor de formare continuă pentru anul 2022

Planul și graficul organizării cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale din instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru anul 2021

Oferta programe formare continuă pentru anul 2021

Oferta programe formare continuă pentru anul 2020

Oferta programelor de formare continuă a pentru anul 2019

Oferta programelor de formare continuă pentru anul 2018

Oferta programelor de formare continuă pentru cadrele didactice preuniversitare în 2018