ŞEF DEPARTAMENT: Tatiana TURCHINĂ  

Tel: +373 67 436 644

E-mail: tatiana.turchina@usm.md

Biroul 205, Blocul central 

Coordonarea și organizarea activității de formare continuă a adulților; asigurarea calităţii serviciilor educaţionale de formare continuă, precum și perfecționarea pregătirii profesionale a formatorilor, în conformitate cu standardele educaţionale, actele normative privind formarea continuă a adulților; 

ŞEF-ADJUNCT: Conf. univ. Maria BÎRCĂ

Tel: +373 22 245 440 , +373 67 435 533

E-mail: maria.birca@usm.md

Biroul 233, Blocul central 

Coordonarea programelor de formare continuă pentru învățământul general și superior, organizarea internă și asigurarea procesului de formare şi de imagine.

METODIST: Doina ERHAN

Tel: +373 22 245 440

E-mail: doina.erhan@usm.md

Biroul 233, Blocul central

Organizarea stagiilor și cursurilor de formare continuă.

INGINER-PROGRAMATOR: Aurelia ROŞCA

Tel.: +373 22 245 440

E-mail: aurelia.rosca@usm.md

Biroul 233, Blocul central

Elaborarea bazei de date a Departamentului Formare Continuă. Evidența documentației privind procesul de realizare a programelor de formare continuă.

Pentru contact poate fi accesată pagina:

Facebook Departament Formare Continua USM