ANUNȚ! Cursuri de formare continuă pentru cadre didactice și de conducere din învățământul general și psofesional tehnic. SESIUNEA IARNĂ – PRIMĂVARĂ 2022

ANUNȚ! Cursuri de formare continuă pentru personalul din biblioteci. SESIUNEA IARNĂ – PRIMĂVARĂ 2022

ANUNȚ! Cursuri de formare continuă în domeniul Servicii hoteliere, Turism și Agrement. SESIUNEA IARNĂ – PRIMĂVARĂ 2022

ANUNȚ! Curs de formare profesională continuă MANAGEMENT EDUCAȚIONAL pentru perioada 11.10. — 10.11.2021

ANUNȚ! Admitere program de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, Asistență informațională și Arhivistică, pentru anul de studii 2021-2022

ANUNȚ! Curs de formare profesională continuă „Bazele Biblioteconomiei și Științelor Informării”

ANUNȚ! Cursuri de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic. Sesiunea toamnă 2021

ANUNȚ! Admitere la studii de calificare profesională suplimentară pentru cadre didactice din învățământul general și profesional tehnic. Anul de studii 2021- 2022

ANUNȚ! Înscriere la programul de formare continuă Modulul Psihopedagogic. Anul de studii 2021- 2022

ANUNȚ! Admitere 2020 la studii de recalificare profesională la specialitatea Biblioteconomie, asistență informațională și arhivistică

ANUNȚ! Admitere 2020 la studii de recalificare profesională/ calificare suplimentară pentru cadrele didactice din învățământul general și profesional tehnic