CONTACTE

Str. Al. Mateevici, 60, bloc de studii nr. 4, biroul 129

Telefon: +373 67 560 071

E-mail: imgusm@yahoo.com

Serviciul Imagine și Relații Publice al Universității de Stat din Moldova se află în structura Departamentului Social, se subordonează Prorectorului pentru activitatea studențească, este condus de un Șef Serviciu și are misiunea de a informa publicul privind programele și evenimentele ce se desfășoară în cadrul Universității de Stat din Moldova.

Serviciul Imagine și Relații Publice al USM are următoarele atribuții:

 • promovează imaginea Universității de Stat din Moldova în presa locală și cea străină, după caz;
 • propune și răspunde de strategia de comunicare şi promovare a instituției şi este responsabil de implementarea mecanismului de comunicare – informare;
 • asigură difuzarea de comunicate de presă, interviuri şi alte informații de interes public;
 • pregătește și asigură prezentarea operativă în presă a informațiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viața și activitatea USM;
 • gestionează relațiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activității USM de către presa audiovizuală și cea scrisă;
 • identifică subiecte de interes din cadrul instituției, elaborează şi transmite anunţuri, invitaţii, comunicate de presă etc.;
 • asigură accesul ziariștilor la activitățile și acțiunile de interes public organizate de instituție;
 • asigură materialele de protocol cu ocazia vizitelor delegațiilor din țară sau străinătate, precum și a recuzitei necesare pentru manifestările din cadrul instituției (mape, diplome, felicitări, albume etc.);
 • propune şi asigură, împreună cu Direcţia Planificare, bugetul necesar susţinerii diverselor programe, deplasări, activităţi de promovare şi imagine, precum şi administrarea evidenţei financiare privind activitatea de promovare a acţiunilor întreprinse;
 • elaborează, redactează și distribuie materialele promoționale ale USM (broșuri, pliante, afișe ș.a.), în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile universitare;
 • redactează Buletinul Informativ al USM, în format electronic;
 • în colaborare cu facultățile, departamentele și alte subdiviziuni ale USM, asigură publicarea materialelor informative pe pagina web a universității;
 • gestionează conturile USM de pe rețelele de socializare;
 • realizează fotografii la evenimentele organizate la USM, precum și arhivarea acestora;
 • asigură distribuirea materialelor de imagine în format electronic.

STRUCTURA SIRP al USM

Serviciul Imagine și Relații Publice al USM are următoarea structură:

 • Secția Imagine și Relații Publice;
 • Secția Protocol.

PERSONALUL SIRP al USM

Șef Serviciu: Elena Junghietu

Specialist superior: Viorica Pistrui

Specialist: Olesea Moiseev

Specialist: Ana Cereteu

Inginer programator: Anton Chiseliov

Fotograf: Ion Gheorghiță