COMISIA INFORMATIZARE

  1. Niculiţă Angela, dr., conf. univ., prorector pentru relaţii internaţionale
  2. Ciobu Victor, dr., conf.univ., FFI
  3. NIca Denis, dr. hab., conf. cercet., FFI
  4. Rusu Galina, dr.,conf. univ., decan, FMI
  5. Ungureanu Valeriu, dr. conf.univ., FMI
  6. Hâncu Boris, dr. conf.univ., FMI
  7. Lungu Ion, drd., Şcoala doctorală Matem.
  8. Lungu Iana, studentă, FFI