Comisia Relaţii InternaţionAle

  1. Niculiţă Angela, dr., conf. univ., prorector pentru relaţii internaţionale
  2. Rusu Galina, dr.,conf. univ., decan, FMI
  3. Dmitroglo Liliana, dr., conf.univ., FFI
  4. Lifari Viorica, dr., conf.univ., FL
  5. Solcan Alexandru, dr., conf.univ., decan FRIŞPA
  6. Bogatu Eugenia, dr., conf.univ., FIF
  7. Lipcean Vasile, student, FJŞC
  8. Mardare Cornelia, studentă, FL
  9. Şaporda Ecaterina, studentă, FD