Complexul studențesc al Universității de Stat din Moldova reprezintă o entitate instituțională formată din 10 cămine studențești ce oferă locuri de cazare pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și colaboratori ai USM. În cămine se pot caza studenți care nu au domiciliul stabil în municipiul Chișinău. Capacitatea de cazare este de 1500 locuri/student.

COMPLEXUL STUDENȚESC TIGHINA                                                       

Adresă: mun. Chișinău, sector Centru, str. Tighina 2

Administrator căminul 1: Alexei Guțu

Tel: +373 22 275 248

E-mail: camin1.usm@gmail.com

Administrator căminul 2: Iurie Eftimescu

Tel: +373 22 275 532

E-mail: camin2.usm@gmail.com

Administrator căminul 3: Aliona Grițco

Tel: +373 22 270 113

E-mail: camin3.usm@gmail.com

Administrator căminul 4: Emil Guțuleac

Tel: +373 22 275 231

E-mail: camin4.usm@gmail.com

Complexul studențesc Tighina reprezintă căminele 1, 2, 3 și 4, totalizând cu 637 locuri de cazare. Căminele oferă camere cu două sau trei locuri, dotate cu mobilier corespunzător. Sala de lectură facilitează lucrul individual al studenților. Caminul 2, 3, și 4 oferă posibilitatea de acces la Internet prin cablu, contra cost. Grupurile sanitare, baia și bucătăria sunt comune.

Căminul 3 oferă spații destinate spălării rufelor, dotate cu mașini de spălat automate de care pot beneficia și locatarii din celelalte cămine ale complexului.

COMPLEXUL STUDENTESC GHEORGHE CAȘU                                     

Adresă: mun. Chișinău, sector Centru, str. Gheorghe Cașu 30

Administrator căminul 10: Nelea Ursu

Tel: +373 22 725 883

E-mail: camin10.usm@gmail.com

Administrator căminul 11: Nelea Ursu

Tel: +373 22 727 955

E-mail: camin11.usm@gmail.com

Administrator căminul 12: Aurica Chicu

Tel: +373 22 727 952

E-mail: camin12.usm@gmail.com

Administrator căminul 13: Tatiana Roșca

Tel: +373 22 731 697

E-mail: camin13.usm@gmail.com

Administrator căminul 16: Sergiu Oceretnîi

Tel: +373 22 727 966

E-mail: camin16.usm@gmail.com

Complexul studențesc Gheorghe Cașu reprezintă căminele 10, 11, 12, 13 și 16, totalizând cu 710 locuri de cazare. Căminele dispun de spații cu două camere, a câte 2/3 locuri. Camerele în cămine sunt dotate cu mobilier modern. Bucătăria, baia şi blocul sanitar sunt propii. Căminul 10 oferă studenților acces la Internet MOLDCELL WiFi. În căminul 16 studenții pot avea acces la Internet prin cablu, contra cost. Căminul dispune și de o sală multimedia.

Căminele 13 şi 16 oferă spații destinate spălării rufelor, dotate cu mașini de spălat automate de care pot beneficia și locatarii din celelalte cămine ale complexului.

CĂMINUL STUDENȚESC, str. FLORILOR                                                      

Adresă: mun. Chișinău, sector Rîșcani, str. Florilor 4/2

Administrator căminul 19: Marin Dub

Tel: +373 22 445 206

E-mail: camin19.usm@gmail.com

Căminul studențesc 19 oferă 227 locuri de cazare. Camerele dispun de locuri pentru 2/3 persoane. Căminul este dotat cu mobilierul necesar. Studenții pot beneficia de acces la Internet prin cablu, contra cost.  Căminul dispune de o sală de lectură. Bucătăria, baia și blocurile sanitare sunt comune, amplasate la fiecare etaj al căminului.

În căminul 19 este o sală destinată spălării rufelor, dotată cu mașini de spălat automate de care pot beneficia locatarii.

Săli de lectură şi facilităţi:

Toate căminele Universității de Stat din Moldova dispun de săli de lectură pentru studenți, ceea ce facilitează lucrul individual al acestora.

Caminele 3, 13, 16 și 19 oferă spații pentru spălarea rufelor, unde sunt montate maşini de spălat pentru folosința studentilor cazați. Campusurile studențești ale Universității de Stat din Moldova sunt deservite de personal administrativ de îngrijire și întreţinere.

Cazare

Procedura de cazare în căminele universității

Pentru a beneficia de un loc în cămin, studenții depun o cerere de cazare (descarcă de aici modelul) la decanatele facultăților la sfârșitul anului de studii. Decanii facultăților, de comun acord cu Sindicatul Studențesc al USM, membrii Senatului şi administratorii căminelor USM, elaborează listele nominale ale studenților, pe categorii de studenți (fete/băieți), în baza performanțelor academice, ţinându-se cont şi de situația socială/materială a studenților.

Studenții anului I înmatriculați la zi vor primi un loc în cămin doar după depunerea cererii de cazare la decanatul facultății.

Cazarea studenților anilor II și III are loc în baza mediei anuale obținută în anul universitar anterior. Tarifele de cazare sunt diferențiate în funcție de nivelul de confort şi sunt aprobate de către Senatul USM.

Responsabili pentru întocmirea listelor nominale ale studenților ce beneficiază de cămin sunt desemnați decanii facultăților.

Bonurile de cazare se eliberează de către Serviciul Cămine, strada Tighina 2.

Actele necesare pentru cazarea în cămine: