Centrul de ghidare în carieră şi Relaţii cu piaţa muncii este o subdiviziune specializată universitară, fondată în 2004.

Contacte:

Aida COTRUȚA, manager

Tel: +373  22 240 076

Mob: +373 69 497 292

Web: ecariera.usm.md

Facebook : Admitere  Cariera

Misiunea: 

Centrului este de a susţine studenţii în proiectarea unei cariere de succes şi de integrare în mediul socioeconomic.

Obiectivele Centrului sunt:

 • ghidarea în carieră a liceenilor;
 • susținerea studenților în proiectarea carierei profesionale;
 • urmărirea evoluției profesionale a absolvenților și susținerea lor în procesul de management al carierei;
 • ghidarea în carieră a studenților cu nevoi speciale;
 • colaborarea cu entitățile economice, ONG, asociații etc., în scopul valorificării posibilităților formative ale activității de voluntariat.

Forme și metode de consiliere în carieră

În scopul realizării strategiei de ghidare în carieră, angajații Centrului vor adapta modalitățile de influență educativă la nivelul de pregătire și de necesități ale grupului-țintă.

Centrul de ghidare în carieră şi relaţii cu piaţa muncii susţine tinerii cu aspiraţii profesionale şi prosociale, şi oferă o gamă largă programe de consiliere, precum:

Programe pentru absolventii de licee, colegii:

 • Autocunoaşterea resurselor personale compatibile cu profesia aspirată.
 • Identificarea factorilor decizionali ai Carierei de Succes;
 • Autocunoaştere (aplicarea unei baterii de teste specializate);
 • Identificarea contradicţiilor dintre “vreau-pot-trebuie”şi deciziile asupra profesiei;
 • Consolidarea atuurilor personalităţii în direcţia autorealizării.
 • Informarea despre domeniile profesionale, ofertele educaţionale.
 • Descrierea ofertelor educaţionale propuse de diverse instituţii superioare de învăţămînt;
 • Analiza deciziilor asupra ulterioarei cariere.
 • Programul Ambasador USM, program de dezvoltare personală și profesională

„Proiectarea carierei – cheia succesului profesional”, are ca scop formarea și dezvoltarea competenței de proiecatre a carierei.

 • Școala Ambasadorului Pedagog: „Vreau să devin Pedagog”. Scopul programului: formarea atitudinii pozitive și obiective participanților în proiectarea carierei de pedagog.

Programele de formare pentru Studenți:

Grupul țintă 1 – studenţii anului I

 • Informarea despre procesul de învăţământ universitar;
 • Adaptarea studenţilor la mediul universitar:

Managementul stresului;

Comunicare eficientă.

2.3. Integrarea studenţilor în mediul universitar.

Imaginea / stima de sine vs carieră / Marketing personal;

Time-management – ul reuşitei tale;

Grupul țintă 2 – studenţii anului II

 • Planul tău de carieră;
 • Domeniile profesionale din RM.

Grupul țintă 3 studenţii anului III

 • Marketing vocaţional

Tehnici de identificare şi căutare a unui loc de muncă;

Structurarea CV-ului şi redactarea scrisorii de motivare;

Interviul de angajare (ce trebuie să cunoşti înainte de a fi invitat).

***Pachetul opţional:

Educaţia antreprenorială;

Managementul proiectelor;

Clubul Muncii – program complex de dezvoltare personalăce cuprinde:

 • Descoperirea potențialului individual
 • Managementul timpului în carieră
 • Personal branding
 • Instrumente de marketing personal
 • Contabilitate personala
 • Interviul de angajare.

Pentru realizarea obiectivelor Centrului de ghidare în carieră și relații cu piața muncii în cadrul centrului derulează următoarele Programe care contribuie la consilierea în carieră a tinerilor, fiind și parte a programului de voluntariat al USM:

 • Informarea despre procesul de învățământ universitar;
 • „Ziua ușilor deschise pentru liceul tău”;
 • Caravana de Crăciun;
 • Caravana „USM vine în liceul tău”;
 • „Student USM pentru o zi”;
 • Job Club (invitarea angajatorilor);
 • Programul de dezvoltare personală „Clubul muncii”;
 • Training „Arta proiectării carierei”;
 • Admiterea, etc.