Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare, a cărui finalitate este dezvoltarea cunoașterii prin cercetare științifică originală. Studiile universitare de doctorat sunt de două tipuri: doctorat științific și doctorat profesional. Studiile de doctorat se organizează cu forma de învăţămînt la zi şi cu frecvenţă redusă. Durata studiilor la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – de 4 ani. Pe durata studiilor de doctorat, persoana respectivă are calitatea de doctorand.