The administration of the USM is carried out by the Administrative Council, elected by the Senate and consists of the Rector, Vice-rectors, deans of the faculties, heads of departments, heads of services and other university subdivisions. The Administrative Council operates under regulations approved by the Senate.

Members of the Administrative Council

Updated: January 2022

Nr. Numele, prenumele Funcţia
1. Şarov Igor Preşedintele Consiliului de Administraţie, rector, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2. Dandara Otilia Prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică şi studenţească, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
3. Cojocaru Violeta Prorector pentru management instituţional, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
4. Corlat Sergiu

 

Prorector pentru digitalizare
5. Hanganu Aurelia Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii intzernaţionale, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6. Agachi Tatiana Şef Secţiei Resurse Umane
7. Bajurea Svetlana. Şef Departamentul Economico-Financiar şi Achiziţii
8. Baeş Sergiu Şef Departamentul Drept Privat, doctor, profesor universitar
9. Belei Elena Şef Departamentul Drept Procedural, doctor, conferenţiar universitar
10. Bîrsan Ana Şef Departamentul Biologie şi Ecologie, doctor, conferenţiar universitar
11. Boian Ilie Şef Departamentul Ştiinţele Solului, Geografie, GSD, doctor, conferenţiar universitar
12. Borş Vladimir Şef Departamentul Ştiinţe Politice Şi Administrative, doctor, conferenţiar universitar
13. Botnarevschi Vergil Şef Departamentul Catedra Militară
14. Brânză Sergiu Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
15. Bulat Veronica Departamentul Economie, Marketing şi Turism, doctor, conferenţiar universitar
16. Bulicanu Victoria Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar universitar
17. Bulmaga Tatiana Şef, Secţia Relaţii Internaţionale
18. Bunduchi Elena Şef Departamentul Chimie Industrială şi Ecologică
19. Bulimestru Ion Şef Departamentul Chimie, doctor, conferenţiar universitar
20. Ciocoi Tatiana Şef Departamentul Literatura Universală şi Comparată, doctor habilitat, conferenţiar universitar
21. Ciorchină Gheorghe Directorul Casei de Cultură
22. Capcelea Titu Şef Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
23. Chilari Efim Preşedintele Sindicatelor Colaboratorilor USM, doctor în filosofie
24. Cojocaru Lilia Şef Departamentul Contabilitate
25. Cojocaru Maria Şef Departamentul Contabilitate şi Informatică Economică, doctor, conferenţiar universitar
26. Cotruţă Aida Manager, Centrul de Ghidare în Carieră şi Relaţii cu Piaţa Muncii
27. Creţu Raisa Şef Oficiul Managementul Activităţii de Cercetare şi Protecţia Elaborărilor Ştiinţifice
28. Delinshi Daniela Şef Departamentul Limba Engleză şi Franceză Specializată, doctor, conferenţiar universitar
29. Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.
30. Dogoter Lilia Directorul Bibliotecii Centrale Universitare
31. Dodul Dumitru Şef Departamentul Filozofie şi Antropologie, doctor, conferenţiar universitar
32. Dorul Olga Şef Departamentul Drept Internaţional, doctor, conferenţiar universitar
33. Ejova Cristina Şef Departamentul Relaţii Intenaţionale, doctor, conferenţiar universitar
34. Erhan Ana Şef Departamentul Tehnico-Administrativ și Patrimoniu
35. Gafencu-Bucliş Doina Şef Cabinetul Rectorului
36. Gârlea Victor Preşedintele Comitetului Sindical al Studenţilor, şef Secţia Socială
37. Gîncu Irina Şef, Secţia Studii, doctor, conferenţiar universitar
38. Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
39. Gonţa Cristina Şef Secţia Comunicare, Relaţii Publice Şi Ghidare în Carieră
40. Gurev Doina Şef Departamentul Drept Penal, doctor, conferenţiar universitar
41. Guţu Ion Şef Departamentul Lingvistică Romanică şi Comunicare Interculturală, doctor, conferenţiar universitar
42. Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar
43. Grădinaru Angela Şef Departamentul Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
44. Hămuraru Maria Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor în economie, conferenţiar universitar
45. Hâncu Boris Şef Departamentul Matematică, doctor, conferenţiar universitar
46. Lifari Viorica Şef Departamentul Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală doctor, conferenţiar universitar
47. Matveev Sergiu Decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
48. Milicenco Stela Şef Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
49. Mulic Andrei Şef Departamentul Finanţe şi Bănci, doctor, conferenţiar universitar
50. Negru Andrei Şef, Departamentul Public, doctor, conferenţiar universitar
51. Nica Denis Şef Departamentul Fizică Teoretică, doctor, conferenţiar universitar
52. Potâng Angela Şef Departamentul Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
53. Rotaru Liliana Şef Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, doctor, conferenţiar universitar
54. Scutaru Alexandru Şef Departamentul Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
55. Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
56. Sochircă Vitalie Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor în biologie, conferenţiar universitar
57. Solcan Alexandru Decanul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
58. Stepanov Georgeta Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar
59. Şevciuc Maia Şef Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei, doctor, profesor universitar
60. Tacu Mariana Şef Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar
61. Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat în istorie, profesor universitar
62. Tugarev Laura Şef Departamentul Comunicare şi Teoria Informării, doctor, conferenţiar universitar
63. Ungureanu Valeriu Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor  în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
64. Usatîi Ludmila Decanul Facultăţii de Litere, doctor  în filologie, conferenţiar universitar
65. Varzari Elena Şef Departamentul Lingvistăcă Română şi Ştiinţă Literară, , doctor, conferenţiar universitar
66. Vatavu Sergiu Şef Departamentul Fizică Aplicată şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar

 

President of the Council, Rector: Igor Şarov, doctor în istorie, conferenţiar universitar

 
Secretary of the Council: Lidia Grosu