Componența Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

a Universității de Stat din Moldova

Președinte al CDSI — Culiuc Leonid, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, academician a1 AȘM, expert extern, ales de Senatul universitar;

Secretar al CDSI — Vidaicu Mihaela, doctor în drept, conferențiar universitar, aleasă de către Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și studenților, membri ai Senatului USM;

Membrii CDSI:

Şarov Igor — Rector, Preşedintele Senatului şi al Consiliului de Administraţie, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Dandara Otilia doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, prorector pentru activitate didactică USM;

Salicov Aurelia — director general Digital Park Moldova, desemnată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Harea Sergiu preşedinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, desemnat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Ambrosii Ana expert în monitorizarea și auditarea financiară, desemnată de Ministerul Finanțelor;

Druguș loachim doctor în științe fizico-matematice, director pentru ingineria produselor în cadrul companiei EST Computer, expert extem, ales de Senatul universitar;

Dolghi Cristina doctor în științe economice, conferențiar universitar, aleasă de către Adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și studenților, membri ai Senatului USM.

Ordinul MECC cu privire la aprobarea componenței Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a Universității de Stat din Moldova

Cu privire la modificarea Ordinului nr. 596 din 29.06.2020 cu privire la aprobarea componenței CDSI al Universității de Stat din Moldova

Nr. 189 din 14.05.2021