The Senate is the supreme governing body of the Moldova State University. The members of the Senate are elected by direct and secret vote: a) from and by the academic and nonacademic staff of the university; b) from and by students of the university; c) from and by representatives of the university trade union, in accordance with the Regulations of the Senate of the Moldova State University. The number of members of the Senate may not exceed 101 members, the students being represented in the Senate in a proportion of 1/4 of the total number of members. The rector, the rectors and deans are ex officio members of the Senate.

The term of office of the Senate is 5 years, being synchronized with the term of office of the rector. The term of office of the members of the Senate among the students is one year, with the possibility of renewing the mandate

Members of the Senate of the State University of Moldova 2020-2025

Mandate:2020-2025

Updated: January  2022

Nr. Numele, prenumele Funcţia
1.        Şarov Igor Rector, Preşedintele Senatului şi al Consiliului de Administraţie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
2.        Dandara Otilia Prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică şi studenţească, doctor habilitat în pedagogie, conferenţiar universitar.
3.        Cojocaru Violeta Prorector pentru management instituţional, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
4.        Corlat Sergiu Prorector pentru digitalizare
5.        Hanganu Aurelia Prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, doctor habilitat în filologie, conferenţiar universitar
6.        Arnăut Vsevolod Departamentul Informatică, doctor, conferenţiar universitar
7.        Bajurea Svetlana Şeful Departamentului Economico-Financiar şi Achiziţii
8.        Belei Elena Şeful Departamentului Drept Procedural, Facultatea de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
9.        Bivol Cristian Faultatea Ştiinţe Economice, student
10.    Bîrsan Ana Şeful Departamentului Biologie şi Ecologie,  Facultatea Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
11.    Bogatu Eugenia Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
12.    Borş Vladimir Şeful Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în politologie, conferenţiar universitar
13.    Botnaru Stela Prodecan, Facultatea de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar
14.    Bradu Margareta Sindicatele Colaboratorilor USM, lector universitar, Departamentu Economie, Marcheting şi Turism,  Facultatea Ştiinţe Economice
15.    Brînză Sergiu Decan, Facultatea de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar
16.    Bucşan Ştefan Student, a.2, Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială
17.    Bulicanu Victoria Decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar universitar
18.    Bulimestru Ion Şeful Departamentului Chimie, doctor în chimie, conferenţiar universitar
19.    Bunduchi Elena Şeful Departamentului Chimie Industrială şi Ecologică, doctor în chimie,  conferenţiar universitar
20.    Butmalai Ecaterina Studentă, a.2, Facultatea Biologie şi Pedologie
21.    Buzilă Liliana Doctorand, Şcoala Ştiinţe Economice
22.    Ciobanu Rodica Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor habilitat, conferenţiar universitar
23.    Ciobu Victor Facultatea Fizică şi Inginerie, doctor, conferenţiar universitar
24.    Chetruş Petru Profesor universitar, doctor în chimie, ICI
25.    Cocemasov Alexandr Profesor universitar, doctor habilitat în şt. fizico-matematice, ICI
26.    Cotovaia Aliona Prodecan, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor în chimie, conferenţiar universitar
27.    Crivoi Aurelia Profesor universitar, doctor habilitat în biologie, ICI
28.    Cucu Vladimir Student, Facultatea Matematică şi Informatică
29.    Dodul Dumitru Şeful Departamentului Filosofie, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în filosofie, conferenţiar universitar
30.    Dmitroglo Liliana Decanul Facultăţii Fizică şi Inginerie, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
31.    Ejova Cristina Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale, Facultatea Relaţii Internaţionale Ştiinţe Politice şi Adminictrative, doctor în şt. politice, conferenţiar universitar
32.    Eremia Ion Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, doctor habilitat, profesor universitar
33.    Gârlea Victor Preşedintele Comitetului Sindical al studenţilor Şef Secţia Socială
34.    Gîncu Irina Şef Secţia Studii, doctor, conferenţiar universitar
35.    Gladchi Viorica Decanul Facultăţii Chimie şi Tehnologie Chimică, doctor, conferenţiar universitar
36.    Grădinaru Angela Şeful Departamentului Traducere, Interpretare şi Lingvistică Aplicată, doctor, conferenţiar universitar
37.    Grăjdieru Cristina Doctorandă, Şcoala Ştiinţe Biologice, consorţiu naţional
38.    Gulea Aurelian Departamentul Chimie, doctor habilitat, profesor universitar, academician AŞM
39.    Gutium Mircea Doctorand, Şcoala Ştiinţe Economice şi demografice, consorţiu naţional
40.    Guţu Vladimir Decanul Facultăţii Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor habilitat, profesor universitar
41.    Hamuraru Maria Decanul Facultăţii Ştiinţe Economice, doctor în economie, conferenţiar universitar
42.    Hîncu Boris Şeful Departamentului Matematică, Facultatea Matematică şi Informatică, doctor, conferenţiar universitar
43.    Jalencu Marian Departamentul Administrarea Afacerilor, doctor, conferenţiar universitar
44.    Lazăr Gabriel Student, a.2, Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică
45.    Lifari Viorica Şeful Departamentului Lingvistică Germanică şi Comunicare Interculturală, Facultatea de Litere, doctor, conferenţiar universitar
46.    Lipcean Vasile Student, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
47.    Lungu Iana Studentă,  Facultatea Fizică şi Inginerie
48.    Lungu Ion drd Doctorand, Şcoala doctorală Matematică și Știința Informației, Stiințe Fizice și Inginerești, Stiințe Chimice,  Stiințe Biologice și Geonomice
49.    Mardare Cornelia Studentă, a.2 Facultatea de Litere
50.    Matveev Sergiu Decan, Facultatea Istorie şi Filosofie, doctor în istorie, conferenţiar universitar
51.    Milicenco Stela Şeful Departamentului Sociologie şi Asistenţă Socială, doctor, conferenţiar universitar
52.    Negru Andrei Şeful Departamentului Drept Public, doctor habilitat, profesor universitar
53.    Nica Denis Şeful Departamentului Fizica Teoretică, doctor habilitat, conferenţiar cercetător
54.    Palamarciuc Oleg Doctor în în chimie, cercetător şt. superior, ICI
55.    Potâng Angela Şeful Departamentului Psihologie, doctor, conferenţiar universitar
56.    Rusnac Viorelia Studentă, a.2, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
57.    Slobodaniuc Eduard Directorul Palatului Sporturilor
58.    Solcan Alexandru Decan, Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar
59.    Sochircă Vitalie Decanul Facultăţii Biologie şi Pedologie, doctor, conferenţiar universitar
60.    Stepanov Georgeta Preşedintele Consiliului Ştiinţific USM, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar x
61.    Şaporda Ecaterina Studentă, a.2,  Facultatea de Drept
62.    Şevciuc Maia Şeful Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei, doctor în ştiinţele educaţiei, profesor universitar
63.    Ştefaniuc Olga Departamentul Finanţe şi Bănci, doctor în economie, conferenţiar universitar
64.    Tacu Mariana Şef Departamentul Teoria şi Practica Jurnalismului, doctor, conferenţiar universitar, Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, doctor, conferenţiar universitar
65.    Teosa Valentina Departamentul Relaţii Internaţionale, doctor habilitat, profesor universitar
66.    Tomuleţ Valentin Decanul Facultăţii Arte Frumoase, doctor habilitat, profesor universitar, Departamentul Istoria Românilor, Universală, Arheologie, Facultatea Istorie şi Filosofie
67.    Ţurcan Vasile Departamentul Tehnico-Administrativ și Patrimoniu
68.    Ungureanu Valeriu Decanul Facultăţii Matematică şi Informatică, doctor în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar
69.    Usatîi Ludmila Decanul Facultăţii de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar
70.    Usatîi Nadejda drd. Doctorandă, Şcoala Doctorală Psihologie și Stiințele Educației
71.    Vacarciuc Cătălin st.Istorie Student, a.2,  Facultatea Istorie şi Filosofie
72.    Varzari Elena Facultatea de Litere, doctor în filologie, conferenţiar universitar, Şef Departamentul Lingvistăcă Română şi Ştiinţă Literară
73.    Valachi Romica drd. Doctorandă, Şcoala Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
74.    Vatavu Sergiu Şeful Departamentului Fizică Aplicată şi Informatică, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
75.    Vîrlan Petru drd Doctorand , Şcoala Doctorală Stiinte Juridice
76.    Zatic Ion st. Sindic. Stud. Student,  Preşed. Sind. Studenţeşti universitare

 

President of the Senate, Rector:   Igor Şarov, doctor în istorie, conferenţiar universitar

Secretary of the Senate: Lidia Grosu