Misiune

Universitatea de Stat din Moldova este o instituţie de stat de învăţământ superior a cărei misiune este:

  • formarea cadrelor de înaltă calificare pentru economia naţională, capabile să activeze în condiţiile, în schimbare ale vieţii şi economiei de piaţă;
  • organizarea şi desfăşurarea de cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative, orientate spre soluţionarea problemelor actuale socio-economice şi realizarea transferului tehnologic al rezultatelor cercetării ştiinţifice universitare.

Universitatea de Stat din Moldova îşi propune drept obiectiv:

  • Pregătirea universitară în diverse domenii şi formarea ansamblului de competenţe necesare integrării socio-profesionale.
  • Dezvoltarea potenţialului ştiinţific în domeniile de formare a specialiştilor; dezvoltarea şi promovarea ideilor, teoriilor, concepţiilor ştiinţifice prin activitatea de cercetare desfăşurată de personalul didactic şi studenţi.
  • Promovarea valorilor/reperelor axiologice general-umane şi naţionale; formarea profilului etic şi civic al tineretului studios.
  • Asigurarea calităţii învăţământului superior şi a serviciilor educaţionale prestate.
  • Participarea la elaborarea politicilor şi strategiilor educaţionale , dar şi la implementarea acestora în învăţământul superior.
  • Integrarea în spaţiul european al învăţământului superior şi de cercetare.