Stema şi drapelul USM sunt unele din cele mai importante valori ale Universități de Stat din Moldova care reprezintă identitatea distinctă, care corespunde fundamentelor axiologice ce stau la baza activităţii USM. În acest context au fost elaborate stema şi drapelul Universității.

Stema USM

Culoarea verde a câmpului scutului este culoarea distinctivă a Universităţii de Stat din Moldova (Decizia Senatului USM din 29.06.2004, proces verbal nr. 13). În heraldică verdele este culoarea destinului şi speranţei, a naturii şi sănătăţii, a prospeţimii şi tinereţei, a frumuseţei şi bucuriei. Capul de bour, având între coarne o stea cu cinci raze şi flancat la dreapta de o roză (soare) la stânga – de semilună, reperzintă stema istorică a Ţării Moldovei. Acest blazon vechi încorporat în stema USM marchează trei ipostaze ale instituţiei:

  • USM – instituţie universitară din Moldova
  • USM – instituţie universitară de stat
  • USM – instituţie universitară de nivel naţional.

Al doilea element al stemei se compune din 3 cărţi care însoţesc blazonul moldovenesc. Cartea este un simbol universal al ştiinţei şi înţelepciunii şi însemnul tradiţional al majorităţii stemelor instituţiilor de învăţământ. În heraldică cartea închisă este un simbol vechi, tradiţional cu o vădită aluzie la Biblie. Prezenţa a trei cărţi pe stemă simbolizează pregătirea la USM a specialiștilor în cele trei domenii: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii şi ştiinţe umanistice. Scutul este timbrat de o tocă – unul din însemne ale funcţiei de profesor. Deviza „VITAE DISCIMUS” (pentru viaţă învăţăm) exprimă crezul corpului profesoral şi al absolvenţilor USM.

Drapelul USM

Drapelul presupune un fundal alb, în centrul căruia este amplasată stema Universităţii. Albul pânzei drapelului este albul filei de hârtie pe care se fixează cunoştinţele pentru a fi perpetuate. În acelaşi timp albul, sau argintul heraldic semnifică curăţenia, inocenţa şi înţelepciunea.

Citiţi descrierea heraldică detaliată a stemei şi drapelului USM (pdf)