Universitatea de Stat din Moldova (USM) este prima instituție de învățământ superior cu statut de universitate înființată în Republica Moldova. 

Fondată la 1 octombrie 1946, cu denumirea inițială de Universitatea de Stat din Chișinău, de-a lungul timpului și-a format o reputație impecabilă la nivel național și internațional. Crearea ei a constituit un pilon de bază pentru dezvoltarea și consolidarea învățământului superior din țară.

Inițial, au fost deschise 5 facultăți: Istorie și Filologie, Fizică și Matematică, Biologie, Chimie, Geologie și Pedologie. În primul an (1946-1947), la cele 12 catedre au fost înmatriculați 320 de studenți, procesul educațional fiind ghidat de 35 de cadre didactice. În 1958, la USM a fost inaugurată secția învățământ cu frecvență redusă, care, la unele facultăți, continuă până în prezent. O oportunitate pentru pregătirea tinerilor specialiști a reprezentat, mai mulți ani la rând (1958-1981), secția serală.

În scurt timp, USM devine lider recunoscut al sistemului național de învățământ superior din țară, răspunzând la cerințele societății prin diversificarea programelor oferite și instituirea noilor subdiviziuni, catedre și facultăți, inclusiv: Facultatea de Economie (1953, 2002), Facultatea de Drept (1959), Facultatea de Inginerie și Tehnologie (1959), Facultatea de Limbi Străine (1964), Facultatea de Formare pentru Studenții Străini (1967), Școala de Jurnalism (1980), Facultatea de Filosofie și Psihologie (1994), Facultatea de Științe Politice (1995), Centrul de Calcul (1973).  Între anii 1946-1988, USM a fost parte componentă a sistemului universitar sovietic, gestionarea ei fiind dirijată de Moscova, capitala ex-URSS. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, au fost introduse schimbări esențiale în sistemul național de învățământ. Perioada 1988-1996, pentru universitate, se caracterizează prin perfecționarea formelor tradiționale de predare-învățare și aplicarea noilor tehnologii. La 19 ianuarie 1990, instituția primește denumirea ei actuală – Universitatea de Stat din Moldova.

Pe parcursul a mai mult de 70 de ani, USM a devenit un centru universitar de elită, atât la nivel național, cât și internațional. Circa 120 de mii de absolvenți ai acestei universități activează în diverse domenii, precum: economie, educație, cultură, justiție, politică etc. O mare parte din elita intelectuală a Republicii Moldova s-a format la USM.

Universitatea de Stat din Moldova este prima instituție de învățământ superior acreditată la nivel național (2001). Procesul educațional este realizat de o comunitate academică de prestigiu, care asigură desfășurarea acestuia la nivelul cerințelor pieței muncii, raliindu-se la paradigmele moderne de instruire prin aderarea, în mai 2005, la Procesul de la Bologna. 

În 2011, la 65 de ani de la fondare, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învățământului universitar național și în promovarea reformelor în domeniu, pentru contribuția substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și a tinerilor savanți, Universitatea de Stat din Moldova a fost decorată cu cea mai înaltă distincție de stat – „Ordinul Republicii”.

Începând cu anul 2013, potrivit rezultatelor clasamentului mondial Ranking Web of Universities, elaborat de Consiliul Superior de Investigații Științifice din cadrul Ministerului Științei și Inovării al Spaniei, Universitatea de Stat din Moldova se plasează pe primul loc în topul celor mai prestigioase universități din țară, fapt ce demonstrează că USM este o instituție de învățământ superior competitivă, iar absolvenții ei se bucură de un spectru larg de oportunități de angajare.

Universitatea de Stat din Moldova reprezintă spațiul în care este promovată libertatea academică. Aici au fost susținute în permanență pluralismul de opinii, creativitatea, precum și tendința de a asigura calitatea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare, transformându-se într-un laborator al democrației cu idei generate în baza unui dialog constructiv între studenți și corpul profesoral.

USM beneficiază de o bază tehnico-materială modernă, ce corespunde standardelor internaționale, asigurând activitatea personalului academic și a studenților prin crearea unui mediu propice pentru procesul educațional și cel de cercetare. Universitatea pune la dispoziția studenților 6 blocuri de învățământ, 10 cămine, o bibliotecă universitară dotată cu săli de lectură, un Palat al Sporturilor, o Casă de Cultură, cantine, baze de practică și de agrement.

În prezent, Universitatea de Stat din Moldova este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din țară. USM dispune de un contingent de cca 11 000 de studenți, care își fac studiile la peste o sută de programe de studii de licență și master, în cadrul a 11 facultăți și 4 școli doctorale.

Universitatea de Stat din Moldova este recunoscută în arealul învăţământului universitar internaţional şi este integrată într-o puternică reţea de cooperare internaţională: cca 110 de acorduri de colaborare bilaterală cu instituţii de învăţământ superior din 28 de ţări. Astăzi Universitatea de Stat este membră a Asociaţiei Internaţionale a Universităţilor (IAU), Agenţiei Universitare a Francofoniei(AUF) și a Asociaţiei Euroasiatice a Universităţilor (AEU).

În anul 2011, USM a devenit membră a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România – Ucraina (CUMRU), iar din 23 noiembrie 2018 este membră asociată a Consorțiului Universitaria, din care fac parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara.