În perioada 30 mai – 1 iunie a.c., în vizită la USM se află trei Comisii de evaluare externă a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) în scopul evaluării externe a calității în vederea acreditării programelor de studii superioare de licență și de master.

Programele de studii superioare de licență supuse evaluării pentru acreditare:

  • 0511.2 Biologie moleculară;
  • 0613.1 Tehnologia informației;
  • 0114.10 Limba germană și engleză.

Programele de studii superioare de licență – 0511.2 Biologie moleculară și 0613.1 Tehnologia informației sunt înaintate pentru reacreditare.

Programele de studii de master supuse evaluării pentru acreditare:

  • Biologie moleculară (120 ECTS);
  • Științe biologice aplicate (120 ECTS);
  • Managementul mediului (120 ECTS);
  • Procedee și metode de măsurare în ingineria mediului (120 ECTS);
  • Tehnologii informaționale în modelare (120 ECTS);
  • Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri (120 ECTS).

Activitatea comisiilor este monitorizată de coordonatorii ANACEC: Felicia BANU, Natalia CIOBAN.