Departamentul Istoria Românilor, Universală și Arheologie din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a USM a organizat Sesiunea Științifică „In Memoriam Ion Niculiță”.

La eveniment au participat rectorul USM, Igor ȘAROV, decanul Facultății de Istorie și Filosofie, Sergiu MATVEEV, directorul general al Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, Eugen SAVA, personalități ai mediului academic și cadre didactice.

În cadrul Sesiunii participanții au vorbit despre valoarea științifică lăsată în spațiul românesc de către omul, pedagogul, arheologul și cercetătorul Ion NICULIȚĂ.

Distinsul Profesor (27 mai 1939 – 2 ianuarie 2022) a fost unul dintre cei mai recunoscuţi arheologi din spaţiul românesc şi nu numai, considerat întemeietorul şcolii de arheologie din Republica Moldova.

Multiplele realizări ştiinţifice în domeniu, monografiile, articolele de flux internaţional, vestigiile arheologice de valoare, creşterea şi îndrumarea a generaţii de savanţi în domeniu, precum şi educarea a câtorva zeci de generaţii de studenţi, i-au asigurat recunoaşterea statutului de patriarh în domeniului istoriei şi arheologiei.

Începând cu anul 1992-2002 a deținut funcția de decan al Facultăţii de Istorie, USM.