Centrul de Cercetări în Filosofie Teoretică, Filosofie Practică și Epistemiologie Aplicată a Facultății de Istorie și Filosofie a USM organizează luni, 30 mai 2022, ora 14 : 30 – 16 : 30,  seminarul de cercetare în cadrul căruia prof. univ. dr. Lucian CIOLAN va susține prelegerea publică online: Învățare autentică, formare și dezvoltare umană”.

Evenimentul are loc în cadrul proiectului: Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova (cifrul proiectului: 20.80009.1606.08)

Dr. Lucian Ciolan (n. 18.10.1974) este Profesor de Politici educaționale și sociale și Metodologia cercetării, la Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti). Principalele domenii de interes: politicile publice / educaţionale, metodologia cercetării, formarea formatorilor, aplicații ale (neuro)științelor cognitive în politici publice și procese de învățare.   Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN este și președinte al comisiei ARACIS pentru Științe Administrative, ale Educației și Psihologie, vice-președinte al Panelului IV CNATDCU pentru Științe sociale, membru al Comisiei de Ştiinţe Sociale a Consiliului Național al Cercetării Științifice (CNCS), reprezentant al României în  Consiliului European Educational Research Association (EERA) și reprezentant al României în General Assembly a International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Contact înregistrări: eugenia.bogatu@usm.md