În atenția cadrelor didactice! S-a dat startul înscrierii la Şcoală de toamnă „Politica lingvistică și soluționarea conflictelor”

În atenția cadrelor didactice! S-a dat startul înscrierii la Şcoală de toamnă „Politica lingvistică și soluționarea conflictelor”

Moldova-Institut Leipzig e.V. (MIL) în cooperare cu Universitatea de Stat din Moldova (USM), Universitatea Națională „Jurij Fedkowytsch” din Cernăuți şi Universitatea de Stat Ivane Javakhishvili Tbilisi (TSU) organizează o Școală de toamnă în Bautzen, Dresda şi Leipzig. Proiectul este susţinut financiar de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale Germania (AA), în cadrul programului „Consolidarea cooperării cu societatea civilă în țările Parteneriatului estic și în Rusia”. Grupul țintă îl constituie cadrele didactice din Republica Moldova, Ucraina şi Georgia, care îşi propun de a contribui la consolidarea coeziunii sociale. Şcoala de toamnă îşi propune drept scop de a oferi posibilitate participanților din Republica Moldova, Ucraina şi Georgia să facă cunoştinţă cu modul în care poate funcționa activitatea unei minorități etnice – sorabii – și practicile eficiente pentru afirmarea acestei minorități naționale, care locuieşte compact în cadrul societăţii germane. Participanții vor avea, de asemenea, ocazia de a se informa cum este menținută și promovată limba sorabă în educație și în alte domenii. În cadrul şcolii de...
Read More
Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN va susține prelegerea: „Învățare autentică, formare si dezvoltare umana”

Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN va susține prelegerea: „Învățare autentică, formare si dezvoltare umana”

Centrul de Cercetări în Filosofie Teoretică, Filosofie Practică și Epistemiologie Aplicată a Facultății de Istorie și Filosofie a USM organizează luni, 30 mai 2022, ora 14 : 30 - 16 : 30,  seminarul de cercetare în cadrul căruia prof. univ. dr. Lucian CIOLAN va susține prelegerea publică online: „Învățare autentică, formare și dezvoltare umană”. Evenimentul are loc în cadrul proiectului: Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova (cifrul proiectului: 20.80009.1606.08) Dr. Lucian Ciolan (n. 18.10.1974) este Profesor de Politici educaționale și sociale și Metodologia cercetării, la Departamentul de Științe ale Educației, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (Universitatea din Bucureşti). Principalele domenii de interes: politicile publice / educaţionale, metodologia cercetării, formarea formatorilor, aplicații ale (neuro)științelor cognitive în politici publice și procese de învățare.   Prof. univ. dr. Lucian CIOLAN este și președinte al comisiei ARACIS pentru Științe Administrative, ale Educației și Psihologie, vice-președinte al Panelului IV CNATDCU pentru Științe sociale, membru...
Read More
Universitatea de Stat din Moldova lansează un nou Program de formare profesională continuă PSIHOLOGIE

Universitatea de Stat din Moldova lansează un nou Program de formare profesională continuă PSIHOLOGIE

Centrul de Resurse pentru Formare Continuă (CRFC) din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM) își asumă responsabilitatea de a fi în contact direct cu piața muncii, prin implicarea în procesul de evaluare și cunoaștere a necesităților de formare continuă a specialiștilor din diferite domenii profesionale. Și deoarece USM este receptivă la solicitările pieții muncii și mediului academic, în luna iunie CRFC lansează un Programul de formare profesională continuă Psihologie. Necesitatea formării continue a psihologilor decurge atât din faptul că individul ca entitate bio-psiho-socială trebuie să fie susținut pentru a putea face față schimbărilor din ce în ce mai alerte cât şi din faptul că societatea contemporană caracterizată prin informatizare, globalizare, creativizare şi conflict cere cu necesitate diversificarea profesiei de psiholog ca specialist care să poată prevedea, gestiona, monitoriza şi rezolva fenomenele psihosociale antrenate de creșterea complexității vieții sociale, economice, politice, culturale. Programul de formare profesională continuă Psihologie, elaborat în colaborare cu Departamentul Psihologie, răspunde necesităților reale de dezvoltare profesională a psihologilor, care...
Read More
Facultatea de Biologie și Pedologie a USM vă invită la Conferința științifică națională cu participare internațională „Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”

Facultatea de Biologie și Pedologie a USM vă invită la Conferința științifică națională cu participare internațională „Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”

Stimată comunitate academică, În perioada 29 - 30 septembrie 2022, Facultatea de Biologie și Pedologie a USM și Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul USM organizează Conferința științifică națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”. Termenul limită de înregistrare și expediere a rezumatelor - 30 iunie 2022. Înregistrarea și depunerea rezumatelor (perfectate în limba engleză) se realizează on-line la adresa: agarm.md/register Evenimentul este organizat de Centrul de Genetică Funcțională, Facultatea de Biologie și Pedologie și Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice din cadrul Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu Școlile Doctorale de Biologie, Geoștiințe și Chimie ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, România, sub egida Asociației Științifice a Geneticienilor și Amelioratorilor din Republica Moldova. Domeniile conferinței includ: GENETICA, AMELIORAREA ȘI PROTECȚIA PLANTELOR BIOTEHNOLOGII VEGETALE, ANIMALE ŞI MICROBIENE BIOLOGIE MOLECULARĂ ŞI BIOMEDICINĂ PROTECȚIA MEDIULUI ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE CHIMIE ȘI COMPUȘI CHIMICI ÎN BIOLOGIE, AGRICULTURĂ ȘI MEDICINĂ Detalii găsiți pe...
Read More
FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, GERMANY –  MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, GERMANY – MOBILITATE ACADEMICĂ PENTRU STUDENȚII UNIVERSITĂȚII DE STAT DIN MOLDOVA

În cadrul programului Erasmus+ ICM și în baza Acordului inter-instituțional semnat între părți, FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA, GERMANY, oferă pentru semestrul I al anului de studii 2022-2023, burse de mobilitate academică pentru studenții USM. Detaliile despre această ofertă pot fi consultate aici. Data limită de depunere a dosarelor este – 15 iunie 2022...
Read More
Universitatea de Stat din Moldova participă la „Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone”

Universitatea de Stat din Moldova participă la „Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone”

Reprezentanții Facultății de Drept și ai Facultății de Litere a USM vor participa la Forumul internațional al formărilor francofone și posibilităților de angajare pentru tinerii din Republica Moldova care va avea loc la Chișinău, în perioada 25 - 27 mai a.c., în incinta Centrului republican pentru Copii și Tineret ARTICO (bd. Ștefan cel Mare, 169). Timp de trei zile, profesorii și studenții de la Filiera francofonă a Facultății de Drept și de la cele două departamente de profil ale Facultății de Litere: Departamentul de Lingvistică romanică și Comunicare interculturală și Departamentul de Traducere, Interpretare și Lingvistică aplicată vor prezenta programele de studii dispensate integral sau parțial în limba franceză și vor organiza ateliere disciplinare pentru a pune în evidență specificul fiecărei formări. Organizatorii evenimentului – Biroul național al Agenției universitare a Francofoniei (AUF) în Republica Moldova, Alianța franceză din Moldova, Camera de Comerț și Industrie, Campus France Moldova – vor da întâlnire publicului larg lângă standurile care vor fi expuse în holul...
Read More
Conferința științifică internațională „Integrarea europeană prin redresarea educației, cercetării, inovației în țările Parteneriatului Estic”

Conferința științifică internațională „Integrarea europeană prin redresarea educației, cercetării, inovației în țările Parteneriatului Estic”

Stimată comunitate academică, Dragi studenți, tineri profesioniști, Vă invităm să participați la Conferința științifică internațională „Integrarea europeană prin redresarea educației, cercetării, inovației în țările Parteneriatului Estic”, organizată în cadrul proiectului Erasmus+ nr.610666 „Integrarea economică europeană a Republicii Moldova prin valori comune ale UE: educație-cercetare-inovare”. Dacă sunteți interesați de tematica menționată mai sus, nu ratați șansa de a vă alătura acestui eveniment cu discursuri interactive și prezentări ale invitaților experimentați și studii de caz. Obiective: Încurajarea și consolidarea înțelegerii și conștientizării publicului larg cu privire la calitatea educației și a activităților științifice-educaționale-tehnologice comune ale Parteneriatului Estic-UE. Promovarea implicării publicului larg într-un dialog de politici publice privind integrarea europeană a Moldovei. Informarea și conștientizarea reprezentanților lumii academice, tinerilor, cercetătorilor, tinerilor profesioniști, societății civile la nivel regional și local cu privire la importanța valorilor comune ale UE (inovare-cercetare-educație) pentru dezvoltarea țării și promovarea implicării lor în dialogul politic în comunitățile locale. Îmbunătățirea implicării, conștientizarea și informarea publicului larg asupra progreselor realizate în direcția asocierii economice a Republicii...
Read More
Și tu poti fi beneficiarul Bursei Parlamentare Internaționale a Bundestagului German IPS. Aplică pentru programul 2023!

Și tu poti fi beneficiarul Bursei Parlamentare Internaționale a Bundestagului German IPS. Aplică pentru programul 2023!

Bundestagul German invită şi în anul 2023 tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova să beneficieze de Bursa Parlamentară Internațională la Berlin. Activând în cadrul biroului unui deputat german, bursierii vor putea cunoaște sistemul parlamentar german, procesele decizionale în politică, precum şi activitatea parlamentară. În cadrul programului, cu durata de 5 luni, bursierii pot frecventa gratuit prelegeri la universităţile din Berlin. Condiții de participare: - să fie născuţi după 1 martie 1993; - să cunoască limba germană. Durata programului: 01.03-2023 - 31.07.2023 Participanţii vor beneficia de o bursă lunară în valoare de 500 de euro, cazare gratuită, preluarea costurilor de asigurare în caz de boală, accidente, de răspundere civilă ș.a. Cheltuielile de călătorie dus-întors vor fi rambursate. Informaţii detaliate despre programul de burse, condiţiile de eligibilitate, procedura de aplicare şi cea de selectare, pot fi găsite pe pagina web (în limba germană): http://www.bundestag.de/ips. Dosarul urmează a fi expediat până la 31 iulie 2022 prin e-mail  la adresa info@chisinau.diplo.de într-un document PDF....
Read More
În atenția doctoranzilor și cercetătorilor vorbitori de limbă franceză! A demarat procedura de înscriere la concursul „Teza mea în 180 secunde”

În atenția doctoranzilor și cercetătorilor vorbitori de limbă franceză! A demarat procedura de înscriere la concursul „Teza mea în 180 secunde”

Secția Relații Internaționale a Universității de Stat din Moldova și Centrul Universitar Francofon invită doctoranzii și cercetătorii vorbitori de limbă franceză să participe la cea de-a treia ediție a concursului „Teza mea în 180 de secunde”, organizată de Biroul Național al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF) în Republica Moldova. Participanții admiși la concurs vor prezenta, în cel mult trei minute, proiectul de cercetare într-o manieră clară, concisă și convingătoare în fața unui public divers și neinițiat. La competiție se pot înscrie persoanele care urmează un program de doctorat în anul universitar 2021-2022 și / sau cei care au susținut teza de doctorat pe parcursul ultimelor 12 luni care preced finala internațională. Câștigătorii finalelor naționale vor participa la finala internațională, organizată de ACFAS, la data de 6 octombrie 2022, la Montreal (Canada), unde se vor întâlni cu finaliștii din Belgia, Canada, Franța, Maroc, Elveția, Irlanda și Consorțiul Europa Centrală. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de participare: 17 mai 2022 Finala Națională la Chișinău: 15 iunie 2022 Evenimentul este organizat,...
Read More