Programul de mobilitate Erasmus + (Acțiunea cheie 1)

Mobilitate de scurtă durată (Licență, Master, Doctorat)

Cum funcționează? Pe baza parteneriatelor încheiate, în prealabil, între Universitatea de Stat și universitățile din Uniunea Europeană. Lista parteneriatelor disponibile poate fi găsită la Oficiul Proiecte Internaţionale al USM sau accesând Oferte de burse. Perioada de mobilitate trebuie să fie integrată în programul de studii al studentului. Activitățile academice din străinătate sunt recunoscute și echivalate integral. Studentul este obligat să revină în Moldova pentru susținerea diplomei.

Cum se aplică? Fiecare acord interinstituțional este diferit. Procedura, lista de acte necesare pentru dosar și termenul limită le găsiți la Oficiul Proiecte Internaţionale al USM, Persoanele responsabile de mobilitățile academice în cadrul facultăților sau accesând Oferte de burse.

Cine poate beneficia? Studenții înscriși la Universitatea de Stat, indiferent de ciclul de studii: Licență (începând cu anul II), Master sau Doctorat.

Cât durează? Experiența de peste hotare poate dura de la 3 până la 12 luni. Același student poate beneficia de mai multe mobilități în cadrul unui ciclu de studii, cu condiția că acestea nu depășesc 12 luni. Sunt favorizați studenții care nu au participat în programul erasmus+ anterior.

Care este valoarea bursei? Între 800 și 900 de Euro, în funcție de costul de trai din țara gazdă și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație.

Travel distances Amount
Between 100 and 499 KM: 180 EUR per participant
Between 500 and 1999 KM: 275 EUR per participant
Between 2000 and 2999 KM: 360 EUR per participant
Between 3000 and 3999 KM: 530 EUR per participant
Between 4000 and 7999 KM: 820 EUR per participant
8000 KM or more: 1100 EUR per participant

Distanțele de deplasare trebuie să fie calculată folosind calculatorul distanțelor elaborat de Comisia Europeană (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm).

Mobilitate de Credite. STA și STT.

Activități de predare (STA). Această activitate permite cadrelor didactice din USM să predea la o instituție de învățământ superior parteneră din străinătate. Mobilitatea personalului în scopul predării poate avea loc în orice domeniu/disciplină academică. Cadrul didactic urmează să țină 8 ore academice pe săptămână. Durata mobilității poate varia: între 5 zile și 2 luni excluzând timpul de călătorie. Fiecare accord trebuie să specifice tipul de mobilitate, perioada și disciplina vizată.

Activități de formare (STT). Este sprijinită dezvoltarea profesională a personalului didactic și nedidactic din USM sub forma unor evenimente de formare în străinătate (cu excepția conferințelor) și a unor perioade de observare directă la locul de muncă/formare într-o instituție de învățământ superior parteneră sau într-o altă organizație relevantă din străinătate.

O perioadă de studiu în străinătate poate combina activități de predare și de formare.

Care este valoarea grantului? Între 160 și 100 de Euro pe zi, în funcție de costul de trai din țara gazdă și o contribuție unică de deplasare, în funcție de distanța dintre instituția de plecare și cea de destinație.

Țara gazdă Personalul din țările partenere

suma pe zi

Danemarca, Irlanda, Țările de Jos, Suedia, Regatul Unit 160
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă,Grecia,  Franța, Italia, Cipru, Luxemburg, Ungaria, Austria, Polonia, România, Finlanda, Islanda, Liechtenstein,  Norvegia, Turcia 140
Germania, Spania, Letonia, Malta, Portugalia, Slovacia, Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei 120
Estonia, Croația, Lituania, Slovenia 100

Mobilitățile de care beneficiază personalul universitar urmează sa producă urmatoarele rezultate:

  • îmbunătățirea competențelor ce țin de profilul profesional (predare, pregătire, lucru cu tinerii)
  • înțelegere mai largă a practicilor, politicilor și sistemelor de educație
  • îmbunătățirea capacităților de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea și deschiderea internațională în cadrul instituțiilor pe care le reprezintă
  • înțelegere mai bună a interconectărilor dintre educația universitară și piața muncii
  • îmbunătățirea calității muncii și a activităților în beneficiul studenților
  • adaptabilitatea la diversitatea socială, lingvistică și culturală
  • creșterea sprijinului și promovarea activităților de mobilitate pentru cursanți
  • creșterea oportunităților de dezvoltare profesională și a carierei
  • îmbunătățirea competențelor lingvistice străine.