Structura departamentului

OFICIUL STUDENŢI INTERNAŢIONALI

RESPONSABILITĂŢI

 • Informarea cetăţenilor străini, care urmează să sosească la USM, cu privire la procedura de înregistrare şi  legalizare a şederii lor în RM.
 • Documentarea şi legalizarea şederii studenţilor, cursanţilor internaţionali, profesorilor şi cercetătorilor invitaţi.
 • Înregistrarea cursanţilor şi studenţilor internaţionali.
 • Asigurarea şi monitorizarea desfăşirării cursurilor de pregătire şi cursurilor intensive de studiere a limbii pentru cetăţenii  străini.

 
COLABORATORI

Lilia LOZOVANU – metodist

Biroul 130 bloc 4
Tel. (+373) 022 577704
Fax. (+373) 022 244248
E-mail: lilia2394@mail.ru
OFICIUL PROIECTE INTERNAŢIONALE

RESPONSABILITĂŢI

 • Iniţierea şi pregătirea acordurilor de cooperare cu instituţii de învăţământ superior din străinătate.
 • Gestionarea operativă a proiectelor şi programelor internaţionale de cooperare universitară şi de mobilitate academică în derulare la USM.
 • Informarea comunităţii academic a USM privind condiţiile de participarea la proiecte internaţionale.

 
COLABORATORI

Tatiana RAȘCHITOR – consilier

Biroul 131 bloc 4
Tel. +373 67 560 170;
Fax. (+373) 022 244248
E-mail: usm.international@yahoo.com
 
OFICIUL IMAGINE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Principalul scop al oficiului este de a promova Universitatea, prin generarea unei vizibilităţi mai bune a instituţiei şi prin crearea și menţinerea unei imagini pozitive.

RESPONSABILITĂŢI

 • Publicaţii despre Universitate (broşuri de prezentare, pliante cuprinzând oferta educaţională).
 • Crearea materialelor promoţionale ale Universităţii.
 • Definirea standardelor vizuale pentru materialele de prezentare şi recunoaşterea brandului Universitatea de Stat din Moldova.
 • Relaţiile cu mass media (comunicate de presă, facilitarea de interviuri şi publicarea articolelor, publicitate în perioada admiterii).
 • Publicităţii pentru evenimentele şi acţiunile organizate de Universitate (conferinţe, simpozioane, festivităţi, ceremonii).
 • Site-ului www.usm.md – actualizarea permanentă a informaţiilor conţinute şi dezvoltarea strategică a site-ului; reţele sociale etc.

 

COLABORATORI

Victoria BOIANGIU – şef oficiu
Ina VOLOSCIUC   traducător
Anton CHISILIOV – programator web, grafician

Biroul 129 bloc 4

Fax. (+373) 022 244248
E-mail: imgusm@yahoo.com

Marina GRAID – fotograf
Abdelkarim GRAID – fotograf
 
Laborator foto bloc 1
Tel. (+373) 022 577501