Proiecte Tempus

Selecţia 2012

Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova – EUNIAM
Proiectul EUniAM este un proiect de măsuri structurale, care işi propune sa contribuie la dezvoltarea şi consolidarea instituţiilor şi sistemelor educaţionale la nivel naţional în Republica Moldova.
Proiectul EUniAM vizează sporirea autonomiei universitare în Republica Moldova prin propunerea de modificări legislative în cadrul legal al învățământului superior.

Obiectivele / Rezultatele proiectului:
• Evaluarea sistemului de autonomie universitară existente aplicate instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, luând în considerare principalele constrângerile existente.
• Studierea și adaptarea soluțiilor și procedurilor relevante ale sistemului de autonomie universitară aplicată în instituțiile de învățământ superior de partenerii din UE.
• Elaborarea propunerilor legislative privind autonomia universitară.
>> continuare

 

 Leadership şi Managmentul Schimbării în Învăţământul Superior – LaManche

Data de demarare a proiectului: 15 octombrie 2012

Data de finalizare a proiectului: 14 octombrie 2015

Obiectivul general al proiectului La MANCHE este promovarea modernizării învîţământului superior (ÎS) în Armenia, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina prin:

ü  dezvoltarea capacităţilor de guvernare şi de conducere  în instituţiile de învăţământ superior participante (IÎS)

ü  iniţierea unui dialog durabil cu privire la reformele ÎS între grupurile relevante de interes

ü  împuternicirea studenţilor de a se implica mai activ în procesul decizional în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

>> continuare

 

Dezvoltarea Asigurării Calităţii în Învăţământul Superior din Moldova

 

Durata proiectului: 3 ani

Bugetul total: 939.727,07 EUR

Bugetul USM 56 699,3 Eur

 

Scopul proiectului este introducerea şi îmbunătăţirea proceselor de asigurare a calităţii în universităţile din Moldova, în concordanţă cu standardele şi ghidurile recunoscute de către agenţia din Moldova responsabilă pentru acreditarea instituţiilor superioare Mai mult, proiectul prevede pregătirea a patru universităţi din RM pentru evaluarea şi acreditarea programelor de studiu selectate în domeniile medicinei, ştiinţelor umane şi sociale, precum şi a ştiinţelor tehnice în conformitate cu standardele UE.

>> continuare

 

CROSSMEDIA ŞI JURNALISM CALITATIV

Perioada de desfăşurarea: Octombrie 2012 – Octombrie 2015

Universitatea de Stat din Moldova, reprezentată prin Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, este antrenată în  Proiectul Tempus IV „Crossmedia und Qualitätsjournalismus” –  „Crossmedia şi jurnalismul de calitate”, program al Uniunii Europene, scopul  căruia este reforma învăţământului superior prin cooperare universitară internaţională.

>> continuare