Proiecte Tempus

Selecţia 2013

Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet -

 Perioada de implementare: Decembrie 2013- Decembrie 2016

Obiectivul proiectului TecTNet vizează consolidarea capacităţilor instituţionale ale universităţilor din Republica Moldova în transferului tehnologic şi proprietatea intelectuală; asigurarea funcţionalităţii triunghiului cunoaşterii: educaţie-inovare-cercetare şi cercetare şi dezvoltarea parteneriatelor dintre universităţi, instituţii publice şi sectorul privat în inovaţie şi transfer tehnologic. >> continuare

Programe de licenţă şi master în managementul activităţilor hoteliere pentru dezvoltarea industriei turistice în Georgia, Azerbaidjan și

Moldova Perioada de desfăşurare: Decembrie 2013 – Noiembrie 2016

Scopul programului: 1. Contribuirea la dezvoltarea turismului în Georgia, Republica Moldova şi Azerbaidjan, care încorporează exigenţe ecologice, sociale, economice prin formarea resurselor umane capabile să proiecteze, evalueze, implementeze, exploateze şă comercializeze proiecte hoteliere adaptate la mediul lor. 2. Profesionalizarea, în conformitate cu procesul de la Bologna și prin abordarea bazată pe competențe, a programelor universitare de studii în domeniul hotelier, pentru a optimiza managementul structurilor hoteliere.
>> continuare

Modernizarea serviciilor informaţionale pentru îmbunătăţirea calităţii studiilor

Coordonator: Library and Information Centre, Lithuanian University of Health Sciences

Perioada de derulare a proiectului: 01/12/2013 – 30/11/2016

Durata proiectului: 36 de luni

Buget total proiect: 1.075.200 EURO

Scopul principal al proiectului este crearea e – Bibliotecii pentru comunitatea academică din Republica Moldova, care va servi drept suport în procesul de educație şi cercetare în contextul racordării la cerințele internaționale. >> continuare