Camine

Camin

 

Contacte

                                                                                     Șefa Serviciului Cămine:Nelea URSU

Adresa: sectorul Centru, str. Tighina 2,

Telefon:+373 22 27 41 68, mob. 069777609

Email: neleaursu.62@gmail.com

 

Căminele studențeștireprezintă o subdiviziune structurală a Universităţii de Stat din Moldova  care asigură condiţii de trai şi studii studenţilor, masteranzilor,doctoranzilor şi colaboratorilor. Universitatea de Stat din Moldova dispune de 10 cămine studenţeşti. Locurile de cazare se oferătuturorstudenților, iarcriteriul principalînacordareadreptului de cazarepentrustudențiianilor 2,3estemedia anualăobţinutăînanuluniversitar anterior. Tarifele de cazaresuntdiferenţiateînfuncţie de gradul de confortşisuntaprobate de cătreSenatulUnivesităţii.Capacitatea de cazareeste de circa 1500 locuri/studenți.

COMPLEXUL STUDENTESC TIGHINA

Amplasare– sect.Centru, str. Tighina 2

Facilități

ComplexulstudențescTighinapune la dispoziţiastudenţilorunnumăr de 4cămine. Căminele 1,2,3 și 4sunt formate din 3 nivele. Căminele oferă odăi de două sau trei paturi, dotate cu mobilier corespunzător, grupuri sanitare şi bucătării comune la fiecare etaj.Studenţii beneficiază de sală de lectură şi conexiune la internet. Căminul 3 oferă spații destinate spălării rufelor dotate cu mașini de spălat automate de care pot beneficia și locatarii celorlalte cămine ale complexului.

 

COMPLEXUL STUDENTESC GHEORGHE CAȘU

Amplasare– sect.Centru, str. Gheorghe Cașu 30

Facilități

ComplexulstudențescGheorghe Cașupune la dispoziţiastudenţilorunnumăr de 5cămine.Căminele 10, 11, 12, 13 și 16sunt formate din cinci nivele. Căminele oferă module de douăodai cu 2/3 paturi, bucătărie, baie şi bloc sanitar. Recent,căminele au fost supuse reparaţiilor capitale, fiind dotate cu mobilier modern. Studenţii din cămine beneficiază de conexiune la internet.Căminele 13 şi 16 oferă spații destinate spălării rufelor dotate cu mașini de spălat automate de care pot beneficia și locatarii celorlalte cămine ale complexului, iar căminul 16 dispune și de o sală de computere.

CĂMINUL STUDENȚESC, str. FLORILOR

Amplasare– sect. Rîșcani, str. Florilor 4/2

Facilități

Căminul studențesc 19 este amplasat pe strada Florilor 4/2, cu cinci nivele și camere de 2/3 persoane. Căminul este dotat cu mobilierul necesar,băi, blocuri sanitare şi bucătărie la fiecare etaj.  Căminul dispune de conexiune la internet, sală de lectură, maşini de spălat.

  1. PROCEDURA DE CAZARE

Pentru a beneficia de un loc în cămin, studenţii depun o cerere de cazare la decanatele facultăţilor la sfârşitul anului de studii. Decanii facultăţilor, de comun acord cu Sindicatul Studenţesc al USM, membrii Senatului şi administratorii căminelor USM, elaborează listele nominale ale studenţilor în baza performanţelor academice, ţinându-se cont şi de situaţia socială / materială a studenţilor.

Studenţii anului I vor primi un loc în cămin doar după depunerea cererii de cazare la decanatul facultăţii.

Responsabili pentru întocmirea listelor nominale a studenților ce beneficiază de cămin sunt desemnaţi decanii facultăţilor. Bonurile de cazare se eliberează de către ServiciulCămine, strada Tighina 2.

 

Acte necesare pentru cazarea în cămine

  • bonul de cazare
  • o fotografie
  • bonul de plată
  • buletinul de identitate

III. ADMINISTRATORI

Cămin Administrator Contact
Căminulnr. 1 Guțu Alexei str. Tighina 2/1, tel. 078200552
Căminulnr. 2 EftimescuIurie str. Tighina 2/2, tel. 060002062
Căminulnr. 3 Grițco Aliona str. Tighina 2/3, tel. 069273592
Căminulnr. 4 Guțuleac Emil str. Tighina 2/4, tel., 079575157
Căminulnr. 10 Ursu Nelea str. Gh. Casu 32/10 tel., 069777609
Căminulnr. 11 UrsuNelea str. Gh. Casu 32/11 tel., 069777609
Căminulnr. 12 Chicu Aurica str. Gh. Casu 32/12 tel., 068655515
Căminulnr. 13 RoscaTatiana str. Gh. Casu 32/13, tel., 069341442
Căminulnr. 16 Oceretnîi Sergiu str. Gh. Casu 30/16, tel., 069194545
Căminulnr. 19 Dub Marin str. Florilor 4/2, tel., 069204266

 

 

english greek

черный карандаш для глаз

теннисные лагеря

машинкі на пульту

детектор лжи саратов