Campus

La Universitateade Stat din Moldova activităţile didactice se desfăşoară în cel 11 blocuri de studii:

Blocul central

str.Alexei Mateevici, 60

RectoratFacultatea de Istorie şi FilosofieFacultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării Facultatea de Psihilogie şi Ştiinţe ale Educaţieie Facultatea de Ştiinţe Economice
Blocul I

str. M. Kogălniceanu, 65

Facultatea de Litere

 

Blocul II

str. M. Kogălniceanu, 65

 

Blocul IIa

 

 

Blocul II anexă

 

Facultatea de Ştiinţe Economice
Blocul III

str. M. Kogălniceanu, 65

Facultatea de Bilogie şi PedologieFacultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Blocul IV

str.Alexei Mateevici, 60

Facultatea de Chimie şi Tehnologie ChimicăFacultatea de FizicăFacultatea de Matematică şi Informatică
Blocul IVa

 

 

Blocul V

str.Gh. Caşu, 32

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
Blocul VI

str. N. Testimiţanu, 6

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
Blocul VII

str. Gh. Iablocichin 2/1

Facultatea de Drept

adwords это

михаил безлепкин квартиры

technical german

дом евроремонт