Departament Relaţii Internaţionale

Activitatea Departamentul de Relaţii Internaţionale este coordonată de către Prorectorul pentru Relaţii Internaţionale.

Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este de a susţine şi implementa strategia de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea Universităţii de Stat din Moldova ca centru de educaţie, cercetare şi cultură în Republica Moldova şi în lume.

Pentru a-și îndeplini misiunea, Departamentul de Relaţii Internaţionale urmează două mari direcţii:

Cooperare internaţională: programe şi proiecte internaţionale; acorduri bilaterale cu universităţi din lume; studenţi străini; cursuri de limbă română / rusă;

Imagine şi Relaţii Publice: elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a universităţii şi a oportunităţilor de studii la USM; relaţii cu mijloacele de difuzare în masă; asistenţă tehnică pentru proiecte internaţionale etc.

CONTACT:

Universitatea de Stat din Moldova
Departamentul Relaţii Internaţionale
oficiul 131 bloc 4
Strada Alexei Mateevici 60
MD-2009 CHISINAU
Moldova
Fax: + (373 22) 244 248;
E-mail: usm.international@yahoo.com