Cooperare Internaţională

Departamentul Relaţii Internaţionale

Misiunea Departamentului de Relaţii Internaţionale este ceea de a susţine şi implementa strategia de internaţionalizare a Universităţii, de a promova imaginea Universităţii de Stat din Moldova ca centru de educaţie, cercetare şi cultură în Republica Moldova şi în lume.

Acorduri Bilaterale şi Afilieri

Acordurile bilaterale sunt instrumente care facilitează schimbul academic, participarea la manifestări internaţionale şi oferă suportul pentru proiecte şi programe comune de educaţie şi cercetare.

Studenţi Internaţionali

Useful information for foreigners who wish to pursue studies at the State University of Moldova (bachelor, master or doctorate) or follow a language course (Romanian or Russian).

Proiecte Internaţionale

Proiectele internaţionle au ca scop eficientizarea cooperării universitare, schimburilor şi mobilităţii între sistemile de educaţie ale RM şi UE.

Programe Internaţionale

Programele internaţionale sunt oferite de guvernele altor ţări sau fundaţii sub forma unor burse.

биол отзывыотзывов сайтcrm стратегияюла детская игрушкаразвивающие игры для девочеки