Manifestări Științifice

Lista Manifestărilor Științifice

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, Ediția XXIV

Conferința științifică națională cu participare internațională ,,Integrare prin Cercetare și Inovare”