Facultăţi

Facultatea de Biologie și Pedologie

Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică

Facultatea de Drept

Facultatea de Fizică şi Inginerie

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Facultatea de Litere

Facultatea de Matematică şi Informatică

Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Facultatea de Ştiinţe Economice