Masterat

Studiile universitare de masterat sunt a doua treaptă a studiilor universitare, și care asigura aprofundarea în domeniul studiilor de licență sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale. Studiile de masterat sunt de două tipuri: masterat de cercetare și asterat profesional.

Conform procesului Bologna, treapta de masterat corespunde unui număr de 90 – 120 credite de studiu transferabile (ECTS, cu durata studiilor de 1 – 2 ani.лобановский обыскуьубростовые куклы заказать на праздникВладимир мунтян биографиякупить спортзал