Sindicatul Studenţesc al USM

1

Președinte: Victor GÎRLEA

Vicepreședinte: Doina CRILI

Date de contact: str. Mateevici 60

Block Central, bir. 108.

e-mail: cires-doina@mail.ru

tel: ( + 373)22 24-22-50

 
Organizaţia Sindicală Studenţească a USM urmăreşte ca scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizarea activităţilor studenţeşti. Organul de conducere al organizaţiei este Comitetul Sindical Studenţesc al USM (C.S.S. al USM), constituit din 15 reprezentanţi de la fiecare facultate (președinte, vicepreședinte, membri) şi preşedintele comitetului, în total 5130 persoane.

C.S.S. al USM coordonează activitatea celor 13 Birouri Sindicale Studenţeşti ale facultăţilor. Atât în cadrul C.S.S. al USM, cât şi în cele 13 Birouri Sindicale activează 4 departamente, care cuprind direcţiile principale de activitate:

 1. Educație și formare profesională
 2. Departamentul Social
 3. Cultură, agrement, turism și sport
 4. PR și Relații externe

 

Activități:

 1. Educație și formare profesională
 • Implicarea în programe de studii, evaluarea și asigurarea calității;
 • Training-uri de dezvoltare personală pentru studenți;
 • Conlucrarea cu structurile de formare continuă și  profesională din cadrul universității;
 • Campanii de informare a studenților cu privire la mobilitățile academice, programe  Erasmus+ etc.;
 • Participarea în organizarea activităților științifice;
 • Organizarea activităților de creativitate studențească;

 

 1. Departamentul Social
 • Participă la cazarea studenților în căminele instituției;
 • Monitorizează starea sanitară și condițiile de trai în cămine;
 • Gestionează baza de date a locatarilor căminelor;
 • Conlucrează cu consiliile locatarilor căminelor studențești;
 • Deține responsabilitatea penttru activitățile organizate de locatarii căminelor / desfășurate în cămine;
 • Monitorizează calitatea alimentației și condițiile sanitare în localurile de alimentație ale studenților în cadrul instituției;
 • Coordonează procesul de asistență socială a studenților (burse sociale, ajutoare materiale, abonamente transport, EduCard ș.a)

3.Cultură, agrement, turism și sport

– Organizarea și promovarea activităților culturale;

– Organizarea și promovarea activităților sportive;

– Activități de agrement și turism.

 

 1. PR și Relații externe 

– Cooperarea și schimb de experiență cu organizații studențești similare;

– Identificarea partenerilor și fondurilor pentru activitățile structurii;

– Promovarea activităților structurii prin diverse metode inclusive

www.studentus.md și alte surse media online;

– Promovarea imaginii organizației și universității;

– Elaborarea advertorialelor.

 

Persoanele de conducere din cadrul Organizaţiei Sindicale Studenţeşti

             Numele Prenumele       Facultatea
Miron Maria Științe Economice
Pojar Felicia Fizică și Inginerie
Movradin Nicoleta Matematică și Informatică
Cotruta Dionisie

Delinschi Catalina

Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială
Stegarescu Lucia Litere
Savin Cristina Fizică și Inginerie
Cuzuioc Valeria Chimie și Tehnologie Chimică
Galan Doina-Cezara Drept
Popov Eugeniu Biologie și Pedologie
Murea Elena Jurnalism și Științe ale Comunicării
Solomon Victor Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative
Vihodet Valeria Limbi și Literaturi Străine

Un Membru de Sindicat beneficiaza de:

 1. Loc de trai în Caminele USM
 2. Abonament la troleibus cu preț redus
 3. Ofertă la munte sky Bukovel 30%
 4. Ofertă la mare ,, Baza Dacia USM” 50%
 5. participare la ședințe sindicale la nivel de Facultate și la nivel de Universitate
 6. participare la organizarea de evenimente extracuriculare în cadrul USM