Facultatea Arte Frumoase

123

CONTACTE
Decan: Valentin TOMULEŢ
Adresa: str. Tighina 2, Casa de Cultură a USM,
Telefon : +373 22 27-99-12

INFORMAȚII GENERALE

Facultatea de Arte Frumoase (inițial facultatea de profesii sociale, din 1993 Facultatea de Arte Frumoase) a fost instituită în noiembrie 1964 conform deciziei Colegiului Ministerului Învăţământului Public din 17 octombrie 1964. Pe parcursul a 55 de ani de activitate la diferite secţii ale facultăţii şi-au făcut studiile mai mult de 20 mii de studenţi ai Universității de Stat din Moldova. La moment,  în cadrul facultăţii îşi fac studiile cca 300 de studenţi. Studenții de la Facultatea de Arte Frumoase sunt admiși doar la locurile cu finanțare bugetară. Misiunea Facultății de Arte Frumoase este să de depisteze şi să promoveze a tinerile talente, să ofere o educație artistică de calitate studenților care doresc să-și dezvolte  aptitudinile creatoare, sau intenţionează să urmeze o carieră în domeniul artelor.

OBIECTIVELE FACULTĂŢII:

 • stimularea creaţiei artistice şi valorificarea tradiţiilor naţionale;
 • promovarea practicilor şi formelor creaţiei artistice contemporane;
 • dezvoltarea aptitudinilor artistice şi estetice ale studenților;
 • participarea activă la diferite manifestaţii culturale, festivaluri artistice naționale şi internaţionale;
 • colaborarea și consolidarea parteneriatelor cu instituţiile de artă naționale și internaționale.

STRUCTURA FACULTĂȚII

În cadrul facultăţii se realizează următoarele programe:

 • Regie şi măiestrie actoricească (teatrul academic şi teatrul de revistă)
 • Coregrafie (dans popular, dans modern şi dans sportiv)
 • Dirijat coral (cu studierea pianului)
 • Orchestrală (de instrumente populare şi instrumente aerofone)
 • Folclor (cu studierea fluierului, cavalului, ocarinei şi cobzei)
 • Artă decorativă

 PROCESUL DE STUDII

Procesul de studii se efectuează în baza unor programe aprobate de Senatul Universităţii şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Studiile durează trei  ani şi finalizează cu susţinerea examenelor de licență în urma cărora absolvenţii obţin o specialitate suplimentară, fapt care le deschide mai multe oportunităţi pentru angajarea în câmpul muncii. Programul activităților artistice este în  afara orelor de curs, de trei ori pe săptămână.  

SPECIALITĂȚI:

 • regizor
 • dirijor de orchestră
 • dirijor de cor
 • coregraf
 • conducător al ansamblului etnofolcloric
 • conducător de cerc „artă decorativă”

CADRE DIDACTICE

Corpul profesoral-didactic este constituit din profesori de o mare erudiţie artistică – maeştrii în artă Maria Iliuţ, Nicolae Grebincea, lectorii – Svetlana Veselovschi, Mihai Dudnic, Leonid Serbin, Iurie Tătaru, Anatol Popovici, Lucia Ciobanu, Adriana Derevici, Iurie Iovu, Ana Gheţu, Olga Peiceva, Valeriu Negruţi, Tatiana Bârlădeanu ş. a. ADMITERE În cadrul facultăţii sunt înmatriculaţi doar studenţii care îşi fac studiile la una din facultăţile de bază ale Universităţii de Stat din Moldova.. Înscrierea la facultate are loc în baza unor probe susţinute în primele 2–3 săptămâni ale lunii septembrie.

INFRASTRUCTURA

Casa de Cultură a Universităţii de Stat din Moldova  dispune de o sală de concert pentru 500 de locuri, 17 auditorii şi săli de teatru şi balet, instrumente muzicale, costume de concert, materiale didactice etc., ce creează condiţii destul de favorabile pentru procesul de studii. Practica de la anul trei de studii este organizată în cadrul colectivelor model ale Casei de Cultură.