Acreditare

Universitatea de Stat din Moldova este acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu toate drepturile aferente pentru a realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la următoarele profiluri de cercetare :

  1. Ştiinţe matematice: aspecte teoretice şi aplicative.

  2. Probleme actuale în domeniul informaticii şi al ştiinţelor economice.

  3. Fizica şi ingineria materialelor, nanostructurilor şi a dispozitivelor.

  4. Chimia materialelor şi tehnologii nonpoluante.

  5. Biodiversitatea şi utilizarea raţională a bioresurselor în asigurarea securităţii biologice.

  6. Lingvistica teoretică şi aplicativă; istoria şi teoria literaturii.

  7. Unitate şi diversitate istorico-culturală în procesele civilizatorii.

  8.  Ştiinţe sociale, politice şi demografice – suport în dezvoltarea societăţii contemporane.

  9. Dreptul naţional şi sistemul judecătoresc racordate la standardele internaţionale.

  10. Ştiinţele educaţiei şi psihologia în modernizarea învăţământului naţional.