Direcții de cercetare

Activitatea științifică în cadrul USM se desfășoară pe următoarele direcții de cercetare: Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii, Materiale, tehnologii şi produse inovative, Sănătate şi biomedicină, Biotehnologie, Eficienţă energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie.