Despre ICI

Institutul de Cercetare și Inovare (ICI) este subdiviziunea Universității care include:

Date de contact:

Universitatea de Stat din Moldova Institutul de Cercetare și Inovare

birou 115, 421a, bloc IV str. Alexe Mateevici 60

MD-2009 Chișinău

Republica Moldova

tel.: (+373 22) 24 54 72, (+373 22) 67315513

e-mail: cercetareusm@gmail.com

web: Cercetare