Licenta

Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, și care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare. Conform procesului Bologna, treapta de licență corespunde unui număr de 180 – 240 de credite de studiu transferabile (ECTS).  Pentru cursurile de zi, numărul de credite transferabile alocat unui an de studiu fiind de 60, durata studiilor este:

  • 3 ani (minimum 180 de credite transferabile) în general;
  • 4 ani (minimum 240 de credite transferabile) în învățământul tehnic.

Studiile de licență sunt finalizate prin examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență. Diplomele de licență sunt în principiu echivalente cu „Bachelor’s degree” (BA/BSc/LLB, adică Bachelor of Arts/Bachelor of Science/Bachelor of Laws) în sistemul de învățământ englez, cu condiția să fie obținute prin învățământ acreditat.Компания Adlabsсайт: www.adlabs.ruwffwлобановский обыскmalibuclubукладка ламината стоимость квадратного метра